سازمان ملل و نقش مهمِ آن در انتخابات

گزارشگر:9 حمل 1393 - ۰۸ حمل ۱۳۹۳

به‌تازه‌گی معاون دبیر کلِ سازمان مللِ متحد که برای شرکت در جشن جهانیِ نوروز به کابل آمده بود، تأکید کرد که نامزدان انتخاباتِ ریاست‌جمهوری باید نتایجِ انتخابات را پس از اعلام و تأیید آن توسط مراجع مسوولِ انتخاباتی بپذیرند و نباید به بهانۀ تقلب، نتیجۀ انتخابات را رد کنند. او هم‌چنین هشدار داد که تقلبِ گسترده در انتخابات می‌تواند ادامۀ همکاریِ جامعۀ جهانی با دولت جدید افغانستان را با مشکل روبه‌رو سازد.
این سخنان معاونِ دبیر کل سازمان ملل در حالی ارایه می‌شود که افغانستان تا چند روزِ دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود. نامزدان ریاست‌جمهوری هم در این شب و روزها به حرکت‌های مبارزاتی‌شان بیشتر می‌پردازند، چنان‌که هر روز شاهد برگزاری چندین کمپاین انتخاباتی در ولایت‌های مختلف هستیم. اما در این اوضاع آن‌چه که سببِ نگرانی مردم نسبت به احتمالِ تقلب در انتخابات پیشِ رو شده و شماری از نامزدان نیز احتمال تقلب در انتخابات را بسیار جدی مطرح می‌کنند، ناشی از تجربه‌یی‌ست که در گذشته به‌دست آمده و تا اکنون کلِ روند سیاسیِ کشور را متأثر ساخته است.
اکنون که مردم افغانستان سخن از انتخابات می‌زنند، بدون شک بحث احتمالِ تقلب نیز در کنارِ آن مطرح می‌گردد. با این حساب، نگرانی سازمان ملل از آیندۀ انتخابات، به‌جاست. اما پیشنهاد و هشدار معاون دبیر کل سازمان ملل به نامزدان، هم دل‌خوش‌کننده است و هم هراس‌آور. دل‌خوش‌کننده به این‌خاطر که این سخن نشان می‌دهد که جامعۀ جهانی نیز ـ همانند مردم افغانستان ـ نگرانِ ناامنی و هرج‌ومرجِ پس از انتخابات در کشور است و به پیش‌گیری از آن می‌اندیشد. اما تأکید معاون دبیر کل سازمان ملل بر پذیرفتن نتیجۀ انتخابات بدون در نظر گرفتن احتمال تقلب، با توجه به تجربه‌یی که مردم افغانستان از مداخلۀ این سازمان در روند انتخابات گذشته دارند، تا اندازه‌یی پرسش‌برانگیز و دلهره‌آور تمام می‌شود.
در انتخابات گذشته، مداخلۀ برخی از اعضای دفتر سازمان ملل، با انتقاد و اعتراضِ رسانه‌ها و مردم مواجه شد و در آن‌زمان ما بارها مطرح کردیم که نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان و در کل شخص سرمنشی سازمان ملل باید در پی رفعِ اتهام از خود و رفع ابهام از رویۀ این سازمان در خصوصِ انتخابات افغانستان باشد. در آن‌زمان با بالا گرفتنِ بحث تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتقاد یک عضو دفتر سازمان ملل در کابل از آن ـ که سبب برکناری‌اش شد ـ این تحلیل و ارزیابی شکل گرفت بود که گویا نماینده‌گی سازمان ملل، آگاهانه در برابر تقلب در انتخاباتِ افغانستان سکوت کرده است. بعدتر با سفر بان‌کی‌مون به افغانستان و اعلان برنده شدنِ آقای کرزی در آن روز بدون این‌که انتخابات به دور دوم برود، شک و گمانه‌ها در این‌باره بیشتر شد.
اما حالا که افغانستان در یک فرصتِ حساس قرار دارد و انتخابات هم نزدیک است، انتظار می‌رود که سازمان ملل تمهیداتی را برای مهار حکومت و جلوگیری از انجامِ تقلب روی دست گیرد و به آقای کرزی هشدار بدهد که از نامزد خاصی حمایت نکند و یا دست‌کم امکانات دولتی را در خدمتِ یک شخصِ خاص قرار ندهد. سازمان ملل باید از هم‌اکنون واضح سازد که در برابر کسی که می‌خواهد با تقلب به حکومت برسد، از چه محدودیت‌هایی استفاده خواهد کرد. اکنون این فرصتِ مغتنم وجود دارد که سازمان ملل به رفعِ آن اتهامی از خود بپردازد که در انتخابات گذشته بر این سازمان وارد شده بود و یا حداقل کاری کند که اشتباهاتِ گذشته جبران گردد.
امید می‌رود که سازمان ملل به رسالتِ خود در امرِ برگزاریِ یک انتخاباتِ سالم و شفاف در افغانستان صادقانه عمل کند و نه تنها از نظر فنی، که از نظر سیاسی نیز مراقبِ اوضاعِ انتخاباتِ افغانستان باشد؛ چرا که نظارتِ این سازمان بر انتخابات ما، می‌تواند از انجام تقلباتِ سازمان‌یافته و وسیع جلوگیری کند و به روی کار آمدنِ یک دولتِ مشروع و متکی بر ارادۀ مردم، یاری رساند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.