احتمال برگزاری یک جرگۀ بزرگ به خاطر به رسمیت‌شناختن خط دیورند و ابقای کرزی

- ۲۵ سنبله ۱۳۹۱

منابعی در حکومت افغانستان گفته‌اند که حکومت در نظر دارد تا جرگه بزرگی را راه‌اندازی کند تا روی به‌رسمیت‌شناختن خط دیورند، تغییر نظام سیاسی، ابقای حامد کرزی در قدرت، اعلام حالت اضطرار و معامله با طالبان تصمیمی گرفته شود.
تلاش‌های حکومت افغانستان برای تغییر نظام و حفظ قدرت توسط رییس‌جمهور موضوعی‌ست که ماه‌ها است که گه‌و‌بیگه در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب می‌یابد، اما این موضوع را حکومت افغانستان بارها آنرا رد کرده است و رییس جمهور نیز چندین‌بار تاکید کرده که علاقه‌یی به ماندن در قدرت ندارد.
با این هم، اکنون منابعی در حکومت افغانستان که نمی‌خواهد نامی از آنها گرفته شود، به تلویزیون۱ گفته اند که قرار است تغییراتی در نظام بوجود آید که بر بنیاد آن حامد کرزی در قدرت همچنان باقی خواهد ماند.
این مقام به روز شنبه گفت: «این جرگه شش ماه پیش از انتخابات برگزار می‌شود، در این جرگه از هر ولسوالی دو نفر و در مجموع ۳۰۰۰ نفر اشتراک خواهد کرد. حلقاتی در حکومت و بیرون از حکومت وجود دارند که می‌خواهند خط دیورند به رسمیت شناخته شود و درین جرگه مساله خط دیورند با پاکستان، تغییر نظام سیاسی، ادامۀ کار رییس‌جمهور کرزی و شریک‌ساختن طالبان مسلح در قدرت مورد بحث گرفته خواهد شد.»
از سوی دیگر، لغو انتخابات و ادامه کار رییس‌جمهور کرزی پس از سال ۲۰۱۴ نیز توسط یک مقام دیگر حکومتی تایید شده است که در این جرگه روی آن تصمیم گرفته خواهد شد.
مقام دیگری که نخواسته تا از او نام برده شود، گفت: «در این جرگه تلاش خواهد شد تا طرحی به تصویب برسد که مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ شود. این طرح با اعلام حالت اضطرار عملی خواهد شد.»
از سوی هم، رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور این مساله را رد کرده افزوده است که هیچ برنامه در جریان نیست و تمام تلاش حکومت افغانستان در این است تا انتخابات به شکل آزاد برگزار گردد.
اما محمد محقق عضو جبهه ملی افغانستان گفته است که حکومت تلاش دارد قدرت را پس از این نیز در دست داشته باشد.
به گفتۀ این منابع، سپردن مناطقی در جنوب و شرق افغانستان برای طالبان مسلح، از مسایلی دیگر این جرگه خواهد بود، طرحی که پیش از این نیز از سوی یک سناتور بریتانیایی مطرح شد و واکنش تند حکومت را در پی داشت.
نگرانی‌ها از احتمال تغییر نظام و بحرانی‌شدن اوضاع در کشور پیش از این نیز از سوی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون بارها مطرح شده است، اما هنوز مشخص نیست توجیه حکومت در صورت برگزاری این جرگه برای مردم چه خواهد بود؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.