شرکت روشن جواز ۳G را به دست آورد

۱ میزان ۱۳۹۱

وزارت مخابرات جواز ارایۀ خدمات ۳G را در بدل ۲۵ میلیون دالر به شرکت مخابراتی روشن داد.
روز گذشته در مراسمی جواز ارایۀ خدماتی ۳G به شرکت روشن با حضور وزیر مخابرات، اقتصاد، مالیه، عدلیه و نماینده‌گانی از شرکت مخابراتی روشن از سوی وزارت مخابرات داده شد.
امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور روز گذشته در محفل دادن جواز ۳G به شرکت روشن، هدف از صدور این جواز را ایجاد رقابت در بین شرکت‌های مخابراتی و عرضۀ خدمات بهتر به مردم عنوان کرد.
وی افزود که در تلاش ارایۀ خدمات بهتر انترنتی به مردم هستند و با آمدن ۳G، تا دو سال آینده هشتاد درصد مردم افغانستان از خدمات انترنتی برخوردار خواهد شد.
به گفتۀ وی، در حال حاضر ده درصد مردم افغانستان از خدمات انترنتی برخوردار هستند.
وی همچنان افزود که در حال حاضر نود درصد مردم افغانستان از خدمات مخابراتی برخوردار بوده و و ده درصد باقیمانده نیز به خاطر مشکلات امنیتی از خدمات مخابراتی برخوردار نیستند.
پیش از این نیز شرکت های مخابراتی MTN و اتصالات جواز ارایۀ خدمات ۳G را از سوی وزارت مخابرات به دست آورده بودند

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.