برایان تریسی

- ۰۷ میزان ۱۳۹۱

کلید دست‌یابی به موفقیتِ بزرگ، پیروزی، احترام و خوش‌بختی در زنده‌گی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهم‌ترین کار یا هدفی که داری متمرکز کنی، آن را درست انجام دهی و تا زمانی که تمام نشده، دست از کار نکشی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.