واکنش وزارت اقتصاد به نشر یک خبر

- ۲۳ جدی ۱۳۹۳

mnandegar-3سخنگوی وزارت اقتصاد در واکنش به نشر یک خبر به نقل از خبرگزاری جمهور در روزنامه مانگار، صورت نشر آن خبر را اشتباه خوانده است. در آن خبر آمده بود که سفارت هند در کابل و وزارت اقتصاد، یک تقاهم نامۀ اقتصادی ۱۲۰ میلیون دالری را امضا کردند.
اما وزارت اقتصاد با نادرست خواندن رقم آن خبر متن گزارشی را فرستاده که در سایت آن اداره به نشر رسیده است که بدون تصرف و اصلاح لازم به نشر میرسد:
امضای تفاهمنامه سه جانبه (۵) پروژه از کمکهای ۲۰ میلیون دالری و۱۰۰ میلیون دالری کشور هندوستان وافغانستان در تالارکنفرانس های وزارت اقتصاد
امروز شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ امضای تفاهمنامه سه جانبه (۵) پروژه ازکمک های ۲۰ میلیون دالری و۱۰۰ میلیون دالری کشورهندوستان تحت ریاست محترم پوهنمل حکم خان حبیبی معین مسلکی وسرپرست وزارت اقتصاد و با اشتراک سرپرستان وزارت احیا وانکشاف دهات، انرژی و آب و سفیرکشورهند دایرگردید.
در نخست پوهنمل حکم خان حبیبی معین مسلکی وسرپرست وزارت اقتصاد پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: دولت جمهوری هندوستان جهت انکشاف اقتصادی واجتماعی مردم به خصوص ایجاد زیربناهای تعلیمی، صحی، زراعتی برنامه تطبیق پروژه های کوچک انکشافی (SDP) را که درانکشاف محلات نقش اساسی دارد ودردومرحله مساعدت مالی نموده که شامل کمک ۲۰ میلیون دالری و۱۰۰ میلیون دالری آنکشورمیباشد. این تفاهمنامه به ارزش (۳۴٫۳۰) میلیون افغانی شامل دیواراستنادی، پل، شبکه آبرسانی، مخزن آب، درسکتور احیاوانکشاف دهات درولایات ننگرهار و قندهار میباشد.
در ضمن ۱۰۰ میلیون دالر کمک هندوستان به ۳۴ ولایت سهمیه بندی گردیده است که این پروژه‌ها براساس نیازمندی‌ها و پیشنهادات ولایات از جانب سکتورها مربوطه طی مراحل میگردد که این تفاهمنامه به ارزش مبلغ (۱۱٫۴۴) میلیون افغانی شامل اعمار سربند کانال نهرشاهی در سکتورهای انرژی و آب در ولایت ننگرهار می‌باشد.
کمک ۱۰۰ میلیون دالری کشورهندوستان تا اکنون جمعاً به تعداد (۱۲۳) پروژه به ارزش (۳۳٫۵) میلیون دالر امریکایی منظورگردیده است که تفاهمنامه پروژه های متذکره درسکتورهای شامل پروگرام قبلاً به امضا رسیده است و به تعداد (۱۰۱) پروژه به ارزش مبلغ (۲۰٫۴) میلیون دالر امریکایی غرض اخذ موافقه و منظوری به سفارت محترم هندوستان ارسال گردیده است.
در مجموع میتوان گفت که در حدود (۲۲۴) پروژه به ارزش مبلغ (۵۳۹۲۵۹۸۲) میلیون دالر امریکایی معادل حدود (۳٫۰۱۹) میلیارد افغانی از کمک ۱۰۰ میلیون دالر تحت دوران قراردارد .
متعاقباً محترم طارق «عصمتی «سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات و محترم غلام فاروق «قاضی زاده» سرپرست انرژی و آب پیرامون موضوع صحبت های همه جانبه نموده و ازهماهنگی وزارت اقتصاد دررابطه به چنین پروژه ها ابرازتشکری و قدردانی نمودند.
دراخیر، جلسه با امضای تفاهمنامه فی مابین وزارت احیا و انکشاف دهات ، وزارت انرژی و آب و جانب کشور دوست هندوستان به امضا رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.