شورای ولایتی پروان: حکومت به کوچی‌ها در پروان زمین توزیع کرده است

- ۲۳ جدی ۱۳۹۳

ناجیه نوری
کوچی‌ها در یک برنامۀ سیاسی و نیز به خاطر غصب زمین‌، در پروان اسکان داده می‌شوند.
شورای ولایتی پروان با ابراز این مطلب می‌گوید: درحالی‌ که پروان به شهرک‌های صنعتی، پارک، مکتب، شفاخانه، دانشگاه نیاز داشته و نیز زمین این ولایت باید برای پروانی‌هایی که بی‌خانمان هستند، توزیع شود؛ اما حکومت در صدد توزیع زمین برای کوچی‌ها در این ولایت است. mnandegar-3
به گفتۀ منشی شورای ولایتی پروان، کوچی‌ها یک ساحه را در این ولایت به نام علف‌چر اشغال و سپس آن را دیوار کرده و برای خود خانه ساخته و سپس آن را وسعت داده‌اند که این اقدام سبب نارضایتی و حتا درگیری لفظی میان مردم منطقه و کوچی‌ها شده است.
گفته می‌شود که از چندی بدین‌سو، حکومت در صدد اسکان کوچی‌ها در ولایت پروان و کاپیسا است و شمار زیادی از کوچی‌ها به این منظور به این ولایات فرستاده شده اند.
شمس‌الحق شیخانی منشی شورای ولایتی ولایت پروان، به روزنامۀ ماندگار می‌گوید در حالی‌که شماری از مردم ولایت پروان و کاپیسا بدون مسکن هستند، حکومت برنامه‌هایی روی دست دارد تا کوچی‌ها را در این ولایت اسکان دهد.
او اسکان کوچی‌ها در پروان را سبب بروز مشکلات و چالش‌هایی در آینده دانسته می گوید: همین اکنون درگیری لفظی میان کوچی‌هایی که در این ولایت اسکان دارند، با مردم محل ایجاد شده و ممکن است که در آینده مشکلات بیشتر شود.
به گفتۀ شیخانی، درحالی‌که اکثریت مردم این ولایت بی‌خانمان هستند و نیاز به خانه و زمین دارند، دولت از سایر ولایات کوچی‌ها را در این ولایت مسکن می‌دهد.
منشی شورای ولایتی پروان تاکید کرد، کوچی‌ها ساحه‌یی را در این ولایت به نام علف‌چر اشغال کرده و سپس آن را دیوار کرده و برای خود خانه ساخته و آن را وسعت می‌دهند و مردم از این وضعیت بسیار ناراضی هستند.
او هدف از اسکان کوچی‌ها در پروان را یک اقدام سیاسی دانسته است.
به گفته منبع، هدف اصلی این اسکان دادن‌ها، غصب زمین‌های توسط کوچی‌ها است. او در برابر این امر پیشنهاد کرده است که ولایت پروان به شهرک‌های صنعتی، پارک، مکتب، شفاخانه، دانشگاه نیاز داشته و این زمین‌ها باید برای پروانی‌هایی که بی‌خانمان هستند، توزیع شود.
اما حسن صحرایی، نمایندۀ کوچی‌ها در مجلس نماینده‌گان ساکن شدن کوچی‌ها در پروان را رد کرده گفت: فعلاً کوچی‌ها دراین ولایت ساکن نشده اند؛ ولی از گذشته‌ها شماری از کوچی‌ها دراین ولایت ساکن بوده اند. او اما تایید می‌کند که برای کوچی‌هایی که در شهرک قصبه کابل زنده‌گی می‌کنند، درآینده در ولایت پروان زمین توزیع خواهد شد.
او می‌گوید: مطابق قانون اساسی افغانستان، دادن زمین برای اسکان کوچی‌ها شامل برنامه است؛ اما برای فعلاً به جز از ولایت لوگر در هیچ ولایتی توزیع نشده و نمی‌شود.
صحرایی در مورد توزیع زمین‌های شهرک باریک‌آب برای کوچی‌ها از سوی وزارت مهاجرین می‌گوید: در زمین‌های باریک‌آب به هدف اسکان کوچی‌های شهرک قصبۀ کابل، شهرک ساخته می‌شود.
اما وزارت عودت مهاجرین، با رد این گفته‌ها می‌گوید که نمرات شهرک باریک‌آب تمام شده و نمره‌یی وجود ندارد که برای کوچی‌ها توزیع شود.
اسلام‌الدین جرأت سخنگوی وزارت عودت مهاجرین به روزنامه ماندگار گفت: مسألۀ توزیع زمین در شهرک باریک‌آب برای کوچی‌ها با وزارت مهاجرین شریک ساخته نشده و این مساله حقیقت ندارد.
خواستیم نظر مقام ولایت پروان را نیز در این خصوص داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.