«بعضـی از نامزدوزرا برای هر کاری ساخته شده‌اند به غیر از وزیر شـدن»

گزارشگر:ناجیه نوری / چهار شنبه 24 جدی 1393 - ۲۳ جدی ۱۳۹۳

ترکیب کابینه معرفی شده از سوی حکومت وحد ملی، یک کابینۀ امتیازی است و نمایان‌گر تعریف حکومت وحدت ملی نمی باشد.
شماری از نماینده‌گان مجلس با انتفا از رهبران دولت وحدت ملی می گویند که در این کابینه ترکیب قومی و تعریف حکومت وحدت ملی رعایت نشده است و «بعضی از نامزد وزرا برای هر کاری ساخته شده اند، به غیر از وزیر شدن»mnandegar-3
کابینه حکومت وحدت ملی پس از هفته‌ها و ماه‌ها انتظار، دوشنبه هفته جاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی را رسماً اعلام کرد.
اما اکنون انتقادهایی نسبت به ترکیب این کابینه وجود دارد. باتوجه به فهرست نامزد وزیران از برخی ولایت‌ها سه تا چهار نفر حضور دارند؛ اما از برخی ولایت‌های کلان کشور هیچ کسی به عنوان نامزد وزیر دیده نمی‌شود. شماری از تحلیلگران می گویند که عدم تخصص و شایسته‌گی، عدم رعایت ترکیب قومی و حکومت وحدت ملی، سبب خواهد شد تا تعداد زیادی از این وزرا نتوانند از پارلمان رای اعتماد بگیرند.
عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: شماری از کسانیکه در کابینه جدید حضور دارند، به اصطلاح عام»فراشوتی» هستند و برای هر کاری به درد می‌خورند، به غیر وزارت. او در ادامه گفت بدون شک برخی شان افراد توانمند و با بارعلمی قابل قبول نیز دراین کابینه حضور دارند؛ اما یک تعداد چهره‌ها ناشناخته‌اند و نمی‌دانیم که کی هستند و چه کاره‌اند.
رحمانی در تقسیم بندی نامزدوزرا گفت: بخش اول کسانی اند که دارای ظرفیت‌های علمی و توانای‌های هستند و شایستۀ وزارت اند. بخش دوم کسانی اند که هیچ شناختی نسبت به آنان وجود ندارد و بخش سوم کسانی اند که برای هرکاری ساخته شده اند به غیر از وزیر شدن.
این عضو مجلس درمورد برخورد نماینده‌گان نسبت به این وزرا گفت: نماینده‌گان مجلس فرشته‌گان نیستند؛ بل آنها هم مانند وزرا هستند و مسایل قومی، حزبی و سمتی نزد شماری از آنان مطرح است. بنابراین تصمیم شان هم براساس همین مسایل خواهد بود و من زیاد مطمین نیستم که مجلس در این خصوص یک برخورد جدی داشته باشد.
او اضافه کرد اگر برخورد سیاسی به مفهوم شایسته‌گی و تخصص باشد که خیلی خوب است؛ اما اگر برخورد به مفهوم معامله‌گری، حزبی و مسایل قومی باشد، یقیناً که افراد شایسته به وزارت‌ها راه نخواهند یافت.
همچنان عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی می‌گوید: هرچند کابینه معرفی شده، نسبت به کابینه قبلی تخصصی‌تر است؛ اما ترکیب آن یک ترکیب امتیازی و نمایان‌گر تعریف حکومت وحدت ملی نیست و پست‌های کلیدی درکابینه جدید نیز به یک قوم خاص تعلق گرفته است.
او کلید حل این معضل را پارلمان افغانستان دانسته افزود: یقیناً تعداد از این وزرا در پارلمان رای نخواهند گرفت. بنابراین حکومت وحدت ملی در پُست کسانی که از پارلمان رای اعتماد نمی‌گیرند، افرادی را بگمارند تا هم ترکیب حکومت وحدت ملی و هم توازن قومی رعایت شده باشد.
به گفتۀ رییس جامعه مدنی، در پارلمان افغانستان نماینده‌گان به چهار کتگوری حضور دارند، اول کسانی اند که مطابق فرمان رییس‌جمهور نمی‌توانند در پُست وزرا کاندید شوند، و این افراد نسبت به این قضیه عقده‌مندانه برخورد خواهند کرد. دوم کسانی اند که برای نامزدان کمپاین راکردند و توقع داشتند که افراد خودشان به پُست وزرا کاندید می‌شد و کتگوری سوم کسانی که اند که نسبت اهانت‌هایی که نسبت به پارلمان صورت گرفته و عقده مند اند و کتکوری چهارم نسبت به قضیه توقعات مالی دارند و تفاوتی ندارد که کی برنده میدان باشد. بنابراین تصمیم در مورد کابینۀ جدید در دست این چهاربخش است و باید منتظر شد و دید که کی‌ها از مجلسی با این ترکیب رای اعتماد می‌گیرند.
هم چنان امروز در مجلس سنا نیز از نحوه ترکیب و حضور افراد در فهرست نامزد وزیران به شدت انتقاد شده است. آنان نیز ترکیب کابینه جدید را خلاف مفهوم حکومت وحدت ملی خواندند و نسبت به قرار گرفتن نهادهای امنیتی در اختیار یک قوم انتقاد کردند.
قرار است نامزد وزیران تا چند روز دیگر پس از بازگشت رییس جمهور غنی از سفر، جهت گرفتن رای اعتماد رسماً به مجلس نمایندگان معرفی شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.