وزارت تحصیلات عالی: به شکایات داوطلبان کانکور رسیده‌گی می‌‌‌‌‌شود

گزارشگر:یک شنبه 16 حمل 1394 - ۱۵ حمل ۱۳۹۴

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در پیوند به مشکلات در کانکور امسال به ویژه مساله عدم تبدیلی‌ دانشجویان و معرفی آنان در رشته های متغییر و غیردلخواه به مجلس نمایندگان فراخوانده شد.
محمدعثمان بابری معین و سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که شکایات داوطلبان کانکور تا پایان روز شنبه جمع آوری می‌شود و در مدت دوهفته به mnandegar-3این شکایات رسیدگی خواهد شد.
آقای بابری روند کانکور امسال را پر از چالش خواند که به گفته وی؛ این چالش‌ها در نتیجه عدم همکاری مقام‌های محلی، دخالت تکنالوزی مانند تیلفن و انترنت و دخالت زورمندان به وجود آمد.
به بیان وی، کمیته کانکور به هر نوع پرونده تقلب رسیده‌گی کرده است؛‌ اما دخالت کننده‌گان در کانکور از محاکم برائت گرفته اند.
او بی نتیجه ماندن برخی داوطلبان با نمرات بلند و یا معرفی آنان را در رشته های خلاف توقع، ناشی از انتخاب نادرست خود آنان عنوان کرده و این وزارت راهنمودهای جامع را در اختیار آنان قرار داده بود.
سرپرست وزارت تحصیلات در مورد تبدیلی ها گفت: « پرونده ها برای درخواست تبدیلی زیاد است و این موضوع عدم توازن را در سطح دانشگاه ها به وجود می آورد».
عثمان بابری افزود که در سال گذشته، به جز از رشته های پزشکی، انجنیری، حقوق و اقتصاد که یک معیار نمره تعیین شده، دیگر درخواست کنندگان تبدیل شده اند.
آقای بابری یادآور شد که حدود ۳۷۰۰ درخواست کننده تبدیلی برای خودشان پرونده درست کرده و این یک مشکل را بار آورده که حق از ناحق تشخیص داده نمی شود.
به گفته وی، دانشجویان دانشکده های دلخواه خود را در دانشگاه های ولایات ناامن که به نمره کم ضرور است انتخاب می کنند و زمانی که کامیاب می شوند؛ دوباره درخواست تبدیلی می دهند و اگر تبدیل شوند صنف ها خالی شده و مشکلات عدم توازن را به بار می آورد.
بابری تصریح کرد که برای تبدیلی دانشجویان دختر یک کمیته توظیف شده که این مساله را بررسی کند.
او خاطرنشان کرد: « اگر درخواست ها قابل قبول باشند و بتوانیم آنرا مدیریت کنیم، تبدیلی تردیدی ندارد، در غیرآن اگر دروازه را کمی باز کنیم، ۵۵ هزار تبدیلی که قطعا خودشان انتخاب کرده اند مشکل جدی ایجاد می کنند».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.