گزارش مجلس نماینده‎گان: تفاهم‌نامه استخباراتی نهایی شده و تغییر ناپذیر است

- ۰۴ جوزا ۱۳۹۴

سه شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۴

 

عبدالحی آخندزاده، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفته است که تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان نهایی شده و آوردن تغییرات در این تفاهمنامه ناممکن است».
این اظهارات پس از آن بیان شده است که دو روز قبل ر ییس عمومی امنیت ملی در مجلس نماینده‌گان گفته بود که تفاهم‌نامه استخباراتی میان امنیت mnandegar-3ملی و اداره آی اس ای نهایی نیست و مراحل دیگری را برای تایید باید بپیماید.
اما دیروز، گزارش‌گران کمیسیون سه گانه مجلس گزارش بررسی تفاهم نامه استخباراتی را به مجلس ارایه کرده گفتند که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که کار تفاهم‌نامه استخباراتی تمام شده و دیگر تغییراتی در آن وارد نخواهد شد.
این در حالی است که پس از واکنش های تند اعضای مجلسین شورای ملی و آگاهان امور، رییس جمهور غنی نیز اعلام کرده است که تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان نهایی نشده و تغییراتی در آن به وجود خواهد آمد.
یک روز پیش تر مجلس نماینده‌گان خواهان لغو این تفاهم‌نامه با اکثریت آرای نماینده‌گان مجلس شده بودند و خواهان باز خواست کسانی شدند که این تفاهم نامه ار از حانب افغانستان امضا کردند.
اما دییروز مجلس نمایندگان، بعد شنیدن گزارش هیات بررسی کننده این تفاهم‌نامه، تصمیم گرفت تا حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی، برای ارایه توضیحات بیشتر به مجلس فرا بخواند. پیش از این در فراخوان هفته قبل مجلس، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، به مجلس حاضر نشده بود؛ اما رییس عمومی امنیت ملی و حسام الدین حسام معاون اول این اداره که امضا کننده توافق نامه استخباراتی با طرف پاکستان است، به این مجلس حاضر شدند و گفتندکه این تفاهم نامه امضا شده تلقی نمی‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :