سرنوشت نامعلوم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ریاست‌جمهوری منتظر ریاست اجرایی است

- ۲۲ سرطان ۱۳۹۴

سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۴

 

هارون مجیدی
یک منبع آگاه در ریاست‌جمهوری به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از طرف ریاست جمهوری مشخص شده است.
این منبع که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، می‌افزاید که ریاست جمهوری منتظر اقدام ریاست اجرایی در این زمینه است.
چهار ماه پیش از این، اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توسط فرمان رییس‌جمهور مشخص شدند؛ اما اختلاف بر سر رییس این کمیسیون سبب شد که کار این نهاد تا زمان نا mnandegar-3معلومی به تأخیر بیافتد.
این منبع، نام چهره‌های مشخص شده از آدرس ریاست جمهوری را نمی‌گیرد.
هم‌چنان تا هنوز روشن نیست چهره‌هایی‌که پیش از این طی فرمان رییس‌جمهور غنی به عنوان اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی شده بودند، باقی خواهند ماند و یا چهره‌های تازه در این کمیسیون معرفی می‌شوند.
تأخیر در آغاز به کار این کمیسیون، انتقادهای تند نماینده‌گان مجلس، آگاهان سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات را بر انگیخته است.
در تازه‌ترین مورد، شبکۀ جامعۀ مدنی برای انتخابات اعلام کرده که رهبران دولت وحدت ملی از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی هراس دارند.
این نهاد اعلام کرده که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نگران هستند و می‌پندارند که اصلاحات به سود یک طرف و زیان طرف دیگر، تمام خواهد شد.
پیش از این نیز نهادهای حمایت‌کنندۀ پروسۀ انتخابات افغانستان هُشدار داده بودند که در صورت عدم اصلاحات در نظام انتخاباتی، کمک‌های خود به این پروسه را قطع خواهند کرد.
یکی از مهمترین بندهای توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی، اصلاح در نظام، ساختارها و قوانین انتخاباتی افغانستان است که بر بنیاد مواد این توافق نامه باید کمیسیون ویژه‌یی به این اصلاحات بپردازد که با گذشت نزدیک به یک سال از عمر دولت وحدت ملی تا هنوز اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.
با تماس‌های پی‌هم نتوانستیم دیدگاه ریاست اجرایی را در زمینه به‌دست آوریم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.