وزیر توسعۀ روستاها: ۴۹ درصد بودجۀ انکشافی وزارت توسعۀ روستاها مصرف شده است

- ۰۶ اسد ۱۳۹۴

چهار شنبه ۷ اسد ۱۳۹۴

 

وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید که در دو ربع اول سال مالی جاری، ۴۹ درصد بودجه انکشافی این وزارت مصرف شده است.
نصیراحمد درانی وزیر انکشاف دهات دیروز سه شنبه، هنگام ارایه گزارش تحقق برنامۀ صد روزه خود در کابل، گفت: وزارت احیا و انکشاف دهات، طی دو ربع اول سال مالی توانسته است ۴۹ درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کند.
mnandegar-3آقای درانی افزود: «وزارت انکشاف دهات، در ۶ ماه گذشته، ۴۸۰۹ پروژه را با هزینه مجموعی ۱۴۴ میلیون ۱۵۰ هزار دالر در ۳۴ ولایت تطبیق کرده است».
این پروژه‌ها در بخش‌های آب‌رسانی، آب‌یاری، انرژی روستایی، ترانسپورت، حمایت از آموزش و پرورش، حمایت از بهداشت و اعمار پروژه‌های انکشاف محلی تطبیق شده است.
در برخی ولایات پروژه‌های اندک و در برخی ولایت دیگر پروژه‌های بیشتری تطبیق شده است.
نصیراحمد درانی، دلیل این عدم توازن را نقص در برنامه قبلی، ظرفیت بیشتر تطبیق پروژه‌ها در برخی ولایات و افزایش ناآرامی‌ها در ولایت‌های دیگر، خواند.
آقای درانی، ناامنی‌ها را در برخی ولایات مشکل اساسی بر سر راه تطبیق پروژه‌های انکشافی عنوان کرد.
همچنین، وزیر انکشاف دهات خاطر نشان کرد که در شش ماه گذشته سال جاری مالی، قرارداد ۳۱۲ پروژه انکشافی در بخش‌های آب‌رسانی، آب‌یاری و ترانسپورت به ارزش مجموعی ۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ۷ صد و هفتاد هزار افغانی امضا شده است.
آقای درانی در بخش تحقق برنامه صد روزه وزارت‌اش نیز گفت که در بخش حکومت‌داری خوب۱۸۶ درصد، در بخش انکشاف اقتصاد روستایی، ۹۸ درصد، در بخش انکشاف زیربنایی روستا ۸۷ درصد و در بخش انکشاف و تقویت اداره نیز حداکثر وعده‌های داده شده انجام شده است.
وزارت احیا و انکشاف دهات از مردم و شوراهای انکشافی خواست که در راستای حفظ و مراقبت پروژه‌های تطبیق شده بیشتر تلاش کنند.
از زمان آغاز تطبیق برنامه صد روزه وزارت انکشاف دهات، هم اکنون یک و نیم ماه گذشته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.