معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی: پیشنویس تعدیل قوانین انتخاباتی را آماده کردیم

- ۲۰ اسد ۱۳۹۴

چهار شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۴/

 

هارون مجیدی
mnandegar-3معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که آنان روند نظرخواهی در پیوند به ایجاد اصلاحات انتخاباتی را تکمیل کرده و در حال حاضر، پیش‌نویس تعدیل قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات را آماده کرده اند.
صدیق‌الله توحیدی معاون این کمیسیون در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، ایجاد این کمیسیون بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت بوده که آنان برای آوردن اصلاحات مصمم هستند و اجرایی کردن پیشنهادات این کمیسیون الزامی است.
کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی که یکی از اصل‌های مهم توافق‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی بود، بعد از گفت‌و گوهای فراوان یک ماه پیش از این شروع به کار کرد.
این کمیسیون به‌شمول یک نماینده از طرف یوناما پانزده عضو دارد و قرار است طی دو ماه دیگر بستۀ پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی را به رهبری دولت بفرستند.
اعضای این کمیسیون وعده سپرده اند که وظایف‌شان را سریع و دقیق انجام خواهند داد.
آنان گفته اند که کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی مربوط به فرد یا گروهی نیست و تنها برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور ایجاد شده تا در آینده از تقلب و جنجال در انتخابات جلوگیری شود.
با باور بسیاری از آگاهان، نهادینه ‌ساختن دموکراسی و مردم‌سالاری را هدف اصلاحات انتخاباتی است و مردم از این کمیسیون انتظار دارند تا این هدف را برآورده سازند.
صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی می‌گوید: بر بنیاد برنامۀ کاریی که داشتیم باید در دو هفتۀ نخست با نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، نهادهای مدافع حقوق زنان، شوراهای ولایتی، نهادهای جهانی ناظر بر انتخابات در افغانستان و رهبران احزاب سیاسی دیدارهای را انجام دادیم.
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی هم‌چنان گفت که با در نظر داشت زمان کاری اندکی که برای این کمیسیون تعیین شده، اعضای کمیسیون به هفت زون کشور(قندهار، بلخ، هرات، گردیز، قندز و بامیان) سفرهای داشتند که در پیوند به نجات دادن روند انتخابات از وضعیتی که قرار دارد، با نهادها و اقشار مختلف در این زون‌ها صحبت شد.
آقای توحیدی در ادامۀ این گفت‌وگو بیان داشت که اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی با محمدیونس قانونی، عبدرب الرسول سیاف، کریم خلیلی، پیر سید احمدگیلانی و حامدکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان دیدار کرده اند و نظریات آنان را برای آوردن اصلاحات گرفته اند.
او خاطر نشان می‌کند: کار در کمتیۀ اول و دوم روی تعدیل قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز شده و پیش‌نویس تعدیلات در این قوانین آماده شده است.
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی گفت که در زمینۀ این تعدیلات دو تن از متخصصین سازمان ملل متحد با ما کمک می‌کند و قرار است تا دو روز دیگر یک متخصص انتخاباتی دیگر نیز به این جمع بپیوندد.
او در پاسخ به پرسشی که تا حال کار کمیسیون با مشکلاتی رو به‌رو بوده، گفت: کار کمیسیون تا هنوز با کدام مشکلی رو به‌رو نشده و آرزو دارم که در آینده نیز چنین اتفاقی نیافتد.
آقای توحیدی با بیان این‌که همه اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی را می‌پذیرند، می‌گوید: «اما در موارد تخنیکی تفاوت نظرهایی وجود دارد که چه‌گونه اصلاحات، با کدام میکانیسم و در کدام زمینه‌ها باید به میان آید که همه دیدگاه‌ها توسط کمیته‌ها آماده می‌شود در جلسۀ عمومی روی آن بحث صورت می‌گیرد؛ اگر اجماع فیصله کرد که خوب؛ در غیر آن، مطابق به طرزالعمل رأی‌گیری صورت می‌گیرد و بعد از آن به عنوان نظر کمیسیون ارایه می‌شود.»
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تأکید می‌کند: در زمان معینی که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده، تلاش می‌کنیم تا بستۀ پیشنهادی خود را آماده سازیم؛ در کوتاه مدت کار روی قوانین انتخاباتی را به پایان خواهیم که اگر این تعدیلاتی توسط فرمان تقنینی عملی شود بی‌درنگ زمینه برای اصلاحات ساختاری، طرزالعمل‌ها و گزینش کمیشنرها مساعد می‌شود.
او می‌افزاید: همزمان با اصلاحات در کمیسیون انتخابات، این کمیسیون آماده‌گی برای برگزاری انتخابات پارلمانی را خواهد گرفت و تقویم انتخاباتی را اعلام خواهد کرد.
یکی از نگرانی‌ها در میان شهروندان این است اگر بستۀ پیشنهادی این کمیسیون توسط رهبری دولت اجرایی نشود، صفحۀ انتخابات در افغانستان بسته خواهد شد؛ اما معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی می‌گوید: ایجاد این کمیسیون بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت بوده که آنان برای آوردن اصلاحات مصمم هستند که اجرایی کردن پیشنهادات این کمیسیون الزامی است.
او تأکید می‌کند که اگر این پیشنهادات اجرایی نشود به این معنا است که رییس جمهور خواهان به‌میان آمدن اصلاحات انتخاباتی نیست و مسوولیت تکرار اشتباهات گذشته بر می‌گردد به حکومت و آرزو داریم که رهبران در این زمینه توجه داشته باشند.
وجود تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغاستان سبب شد تا افغانستان به لبۀ پرتگاه برود که آوردن اصلاحات در قوانین، طرزالعمل‌ها و ساختارهای انتخاباتی یکی از موارد درشت توافق‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی بود که بعد از جر و بحث‌های فراوان این کمیسیون ایجاد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :