در برنامۀ گرامی‌داشت از هفتۀ شهید در دانشگاه پولی تخنیک مطرح شد: کارنامۀ قهرمان ملی با کلمات تشریفاتی خلاصه نمی‌شود

گزارشگر:هارون مجیدی/ سه شنبه 24 سنبله 1394 - ۲۳ سنبله ۱۳۹۴

mnandegar-3از چهاردهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور دیروز (دوشنبه ۲۳ شهریور) در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل گرامی‌داشت شد.
در این برنامه، شمار زیادی از دانشجویان، استادان دانشگاه، نماینده‌گان مردم در مجلس و روزنامه‌نگاران اشتراک کرده بودند.
در ابتدای این برنامه، پوهندوی سیدکاکر به‌نماینده‌گی از استادان و دانشجویان دانشگاه پولیتخنیک صحبت کرده گفت: «افتخار می‌کنیم که شهید احمدشاه مسعود دانشجوی این دانشگاه بود و در راه آزادی کشور شهید شد.»
آقای کاکر افزود: امروزه وقتی در فضای دموکراسی و آزادی نفس می‌کشیم، همه از برکت رشادت‌ها و پایمردی‌های قهرمان ملی و شهدای دیگر افغانستان است.
به‌باور آقای کاکر، مکتب احمدشاه مسعود آزادی، شجاعت، مقاومت، از خودگذری، عشق، صفا و محبت به‌وطن بود و جوانان امروز باید این آرمان‌ها را سرمشق خود سازند تا در تاریخ ماندگار شوند.
آقای کاکر تأکید کرد: «با چند کلمۀ تشریفاتی کارنامۀ شهید احمدشاه مسعود خلاصه نمی‌شود و باید روی ابعاد زنده‌گی او کتاب‌های فراوان نوشته شود.»
در ادامۀ این برنامه، رشاد ولی یکی از دانشجویان دانشگاه پولتیخنیک مقاله‌یی را که در پیوند به کارنامۀ قهرمان ملی کشور نوشته بود، به‌خوانش گرفت.
آقای ولی گفت: احمدشاه مسعود شخصیت آزادی طلب و امید میلیون‌ها شهروند در درون و بیرون از کشور بود.
به‌گفتۀ این دانشجوی دانشگاه پولیتخنیک، مسعود فرمانده نخبه‌یی بود که توانست همه فرماندهان افغانستان را یکجا بسازد و با مردانگی و شهامت در برابر تجاوز سرخ و سیاه ایستاده‌گی کند.
حسین‌علی، یکی دیگر از دانشجویان پولی تخنیک در این برنامه گفت: شهدای افغانستان و به ویژه قهرمان ملی کشور همبستگی و وحدت ملی را در میان مردم افغانستان به‌میان آورده و در این راه جان‌فشانی‌های زیادی کردند.
به‌باور این دانشجو، قهرمان ملی کشور افتخار ملی و تاریخی افغانستان است و رهبران دولت باید در قسمت تحقق اهداف شهدای افغانستان بکوشند.
عبدالمنان شیوای شرق روزنامه‌نگار و یکی از سخنرانان این برنامه در پیوند به ابعاد زنده‌گی قهرمان ملی کشور صحبت کرده گفت: «احمدشاه مسعود داعیۀ سربالا داشت و این جملۀ او معروف است که گفته بود: حاکمیت میراث پدری هیچ‌کسی نیست و اگر شایستۀ آن هستی مبارزه کن و آن را به‌دست آور.»
آقای شرق افزود: قهرمان ملی کشور از متن و خوانش تاریخ افغانستان پند گرفته بود و به این نسبت تاریخ را تکرار نکرد و صفحۀ درخشانی را در تاریخ گشود.
به گفتۀ این روزنامه‌نگار، متن مقاومت قهرمان ملی به گونۀ مستند وجود دارد و برای مشروعیت بخشی حاکمیت در افغانستان و به میان آمدن عدالت اجتماعی، برابری و برادری بود و باید از آن استفاده شود.
در عین حال، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان در پیوند به‌دیدگاه شهید احمدشاه مسعود در برابر پاکستان صحبت کرده گفت: ما همه ساله تنها از قهرمانان خود گرامی داشت می‌کنیم و اما آن گونه‌یی‌که لازم است به آرمان‌های آنان پای‌بند نیستیم.
احمدشاه مسعود چهارده سال پیش از امروز در منطقۀ خواجه بهاءالدین ولایت شمالی تخار، با انفجار بمب کارگذاری‌شده در دوربین دو مرد عرب که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، به شهادت رسید، از آن روز به این طرف از سالروز شهادت او در درون و بیرون از کشور با راه اندازی برنامه‌های مختلف گرامی‌داشت می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.