نشرات یک تلویزیون خصوصی در ولایت پروان متوقف گردید

گزارشگر:یک شنبه 3 عقرب 1394 - ۰۲ عقرب ۱۳۹۴

مسوولان شبکۀ تلویزیون «جهان» در ولایت پروان می‌گویند که به دلیل مشکلات امنیتى و اقتصادى نشرات شان را توقف داده اند.
میر عبدالمقصود میرزاده رییس تلویزیون خصوصی جهان در ولایت پروان گفته است که این تلویزیون از سه سال بدینسو در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر نشرات داشت، اما درحالحاضر به علت مشکلات امنیتی و اقتصادی در این ولایت نشرات اش را متوقف ساخته است.
mnandegar-3میرزاده افزود :»ما بخاطر مشکلات اقتصادی و همچنان مشکلات امنیتی که دراین اواخر دامنگیرما شده در این ولایت نشرات خود را توقف دادیم . «
موصوف با بیان اینکه درسه سال فعالیت شان هیچ نهادی با آنها همکاری نداشته و افزود که دراین مدت از بودیجه شخصی خود نشرات نموده اند .
به اساس معلومات رییس شبکۀ تلویزیون «جهان» با توقف نشرات این تلویزیون در ولایت پروان بیش از ٣٠ خبرنگار بیکار شده اند.
مسولان محلی و اتحادیه خبرنگاران افغانستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
تلویزیون جهان به عنوان یگانه رسانه تصویری در شمال کابل از سه سال بدینسو برنامه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی، اسلامی تفریحی را در ساحه نشرات اش به نشررسانیده است .

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.