مجلس سنا: حکومت زمینۀ برگزاری لویه جرگه را فراهم سازد

گزارشگر:دوشنبه 11 عقرب 1394 - ۱۰ عقرب ۱۳۹۴

mandegar-3مجلس سنا با توجه به شرایط پیش آمده در کشور می‌گوید که حکومت باید هرچه زودتر زمینۀ تدویر لویه جرگه قانون اساسی را فراهم سازد.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا می‌گوید که حکومت باید زمینه لویه جرگه‌یی که در قانون اساسی تذکر یافته را مساعد سازد تا در مورد بحران کنونی کشور تصمیم معقول گرفته شود.
آقای ایزدیار افزود: « لویه جرگه که در قانون اساسی تعریف شده باید تدویر شود؛ از دو جهت، هم این که در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت تعدیل در قانون اساسی تذکر یافته و هم اینکه لویه جرگه برای بیرون رفت از شرایط پیش آمده کنونی نیاز است تا لویه جرگه برگزار گردد».
به گفته وی، برای برگزاری لویه جرگه که در قانون اساسی تذکره یافته لازم است تا حکومت ابتدا انتخابات پارلمانی را برگزار کند.
لویه جرگه قانون اساسی در صورتی برگزار می شود که نصاب مجلسین شورای ملی تکمیل باشد؛ اما هم اکنون نسبت عدم برگزاری انتخابات یک ثلث مجلس سنا که از سوی شوراهای ولسوالی انتخاب می شوند ناتکمیل است و پنج سال کاری مجلس نمایندگان نیز به پایان رسیده است.
بنابر این، اعضای مجلس سنا می گویند که برگزاری لویه جرگه قانون اساسی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی امکان پذیر نیست و حکومت را به تعلل در برگزاری این دو انتخابات متهم می کنند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا تاکید دارد که تاخیر در برگزاری انتخابات بحران را در کشور بیشتر می سازد.
اما برخی سناتوران می‌گویند که به جای لویه جرگه قانون اساسی باید لویه جرگه عنعنوی در خصوص بیرون رفت از بحران کنونی برگزار شود.
شیرمحمد آخندزاده عضو سنا گفت: « دولت کنونی بی‌کاره شده و چرا لویه جرگه را نمی‌خواند، اگر نمی‌توانیم لویه جرگه قانون اساسی برگزار کنیم پس باید لویه جرگه عنعنوی برگزار شود؛ هرچه دیرتر شود زمان می‌گذرد و وضعیت بدتر می‌شود».
گفته می شود، پیش از این شورای رهبران جهادی که به تازه‌گی تشکیل شده نیز خواستار برگزاری لویه جرگه شده است.
مولوی منصف عضو مجلس سنا گفت: «بحث لویه جرگه که از سوی شورای جهادی مطرح شده در جهت تقویت نظام است؛ اگر لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود که نیاز به برگزاری انتخابات دارد؛ ولی حکومت در برگزاری انتخابات تعلل می‌کند و امیدواریم از این تعلل بگذرد و هرچه زود تر انتخابات برگزار کند».
بر بنیاد تفاهم نامه تشکیل حکومت وحدت ملی تا دو سال پس از تشکیل حکومت باید لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار شود؛ اما هم اکنون حدود یک سال از تشکیل حکومت می‌گذرد و بسیاری از توافقات دیگر رهبران حکومت وحدت ملی نیز اجرا نشده است و هیچ برنامه یی برای برگزاری لویه جرگه وجود ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.