داکتر عبدالله: روند عضویت دایمی افغانستان در سازمان شانگهای تسریع گردد

گزارشگر:چهارشنبه 25 قوس 1394 - ۲۴ قوس ۱۳۹۴

عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی، دیروز در چهاردهمین کنفرانس سران حکومات سازمان همکاری‌های شانگهای در چین، خواهان تسریع عضویت دایمی افغانستان در این سازمان گردید.
رییس اجرایی از اعضای دایمی و ناظر این سازمان و حمایت آنان از افغانستان تشکر کرد.
رییس اجرایی در ادامه صحبت‌های خویش گفت: در مرحله‌یی از تاریخ قرارداریم که جامعۀ جهانی با دشواری‌ها و بحران‌های حل ناشده فراوانی مواجه mandegar-3است و نظم جهانی به سوی چند قطبی شدن به پیش می‌رود. در این مرحله‌، که با رشد فزاینده نیاز به وابستگی متقابل روبروهستیم، نقش سازمان‌های منطقه‌یی،‌ چون سازمان همکاری‌های شانگهای، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این سازمان‌ها،‌ برای ما زمینه این را فراهم می‌سازند تا دیدگاه‌های خویش را باهم درمیان گذاریم،‌ اولویت‌های خویش را رده بندی نماییم،‌ راه‌ حل‌ها را مشخص سازیم و اقدامات مشروع را در وقت ضرورت روی دست گیریم.
رییس اجرایی کشور در ادامه صحبت‌های خویش افزود: افغانستان به این باور است که این سازوکارها،‌ کشورهای عضو را قادر می‌سازد تا با تلاش مشترک و هماهنگی بیشتر در سطح حکومتی و غیرحکومتی سیاست‌ها و رویکرد‌هایی را روی دست گیرند که باعث رشد و ترقی در منطقه گردد.
رییس اجرایی در بخش دیگری از صحبت‌های خویش از برگزاری پنجمین کنفرانس قلب آسیا در این اواخر در اسلام آباد به میزبانی پاکستان و افغانستان یاد نمود، و آن را گامی در راه همگرایی منطقه‌یی و اتحاد کشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان خواند.
رییس اجرایی همچنان در بخشی از صحبت‌های خویش خطاب به اعضای کنفرانس گفت: همه می‌دانیم که تنها سخنرانی و حرف زدن برای حل مشکلات کافی نیست و وقت آن رسیده است تا حرف‌ها و وعده‌های خویش را در عمل پیاده نماییم و دست به اقداماتی بزنیم تا زمینه ثبات، امنیت، رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌یی در این بخش از جهان فراهم گردد.
رییس اجرایی در بخشی دیگر از صحبت‌های خویش در رابطه به پذیرفتن اعضای جدید و ارتقای عضویت افغانستان از عضو ناظر به عضو دائمی گفت: با در نظرداشت چشم‌انداز سازمان همکاری‌های شانگهای برای رشد تجارت و توسعه،‌ این سازمان نیازمند پذیرفتن اعضای جدید است. افغانستان با در نظرداشت موقعیت جغرافیایی خود که می‌تواند به عنوان نقطه وصل در منطقه نقش ایفا نماید، به عضویت دایمی در این سازمان اهمیت قایل است. رییس اجرایی با تشکر از کشورهایی‌که از عضویت افغانستان در این سازمان حمایت می‌کنند،‌ خواهان تسریع عضویت دایمی افغانستان در این سازمان گردید.
رییس اجرایی در ادامه صحبت‌های خویش علاوه کرد: به رغم این‌که افغانستان در مرحله دشوار گذار از مرحله اقتصاد متکی به کمک‌های بین المللی به سوی خودکفایی قراردارد،‌ حکومت وحدت ملی که ممثل اراده ملیون‌ها شهروند این سرزمین است،‌ مبارزه با تهدیدهای امنیتی و اصلاحات را در اولویت‌ برنامه‌های کاری خویش قرارداده است.
رییس اجرایی در بخش دیگر از صحبت‌های خویش از کشورهای عضو سازمان خواست تا زمینه سرمایه گذاری بانک مشترک این سازمان را در زیرساختارهای افغانستان مساعد سازند تا این کشور بتواند به عنوان نقطه وصل برای تجارت و ترانزیت در منطقه عمل نماید.
رییس اجرایی برای تحقق اهداف بلندمدت سازمان برای تأمین ثبات و ترقی در منطقه تعهد افغانستان را در مبارزه با تروریزم،‌ افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی تکرار نمود. رییس اجرایی همچنان برای مبارزه با تروریزم،‌ خواهان همکاری هرچه بیشتر اعضای سازمان گردید.
رییس اجرایی در پایان سخنان خویش از حکومت چنین برای میزبانی این نشست و استقبال از هیئت افغانستان سپاسگزاری نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.