رییس جمهور غنی در کاپیسا: هدف ما بدل‌ساختن افغانستان به صادرکنندۀ برق است

گزارشگر:یک شنبه 27 جدی 1394 - ۲۶ جدی ۱۳۹۴

رییس‌جمهور غنی طی سفری به ولایت کاپیسا، ضمن بررسی اوضاع عمومی آن ولایت، گفته است که می‌خواهد افغانستان را به کشور صادرکنندۀ برق تبدیل کند.
رییس‌جمهور در این ولایت، از فعالیت پولیس محلی انتقاد کرده و گفته است که مردم خواهان لغو گروه‌های مسلح غیر مسوول هستند.
mahndegar-3براساس خبرنامۀ ارگ، ابتدا رییس‌جمهور غنی در ولایت کاپیسا در جلسه امنیتی که به اشتراک وزیر امور داخله و مسوولان امنیتی آن ولایت برگزار شده بود، اوضاع امنیتی آن ولایت را مورد بررسی قرار داد.
نخست والی کاپیسا، فرمانده امنیه، رییس امنیت و فرمانده اردوی ملی در مورد آماده‌گی‌های کامل شان به خاطر تشخیص تلاش‌های دشمن و اقدام به موقع برای دفع آن، صحبت کردند و از توجه حکومت به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و افراد مسلح غیر مسوول تشکری نمودند.
در مقابل رییس جمهور غنی از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد و بخاطر رسیده‌گی به خانواده‌های شهدا به مسوولین مربوط هدایات لازم داد و خواهان ارایه گزارش تحریری در زمینه گردید.
رییس جمهور گفت که پولیس محلی وسیله‌یی برای رقابت‌های محلی بوده نمی‌تواند و مردم خواهان لغو فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسوول در سراسر افغانستان اند. وی افزود که اهمیت ستراتیژیک کاپیسا را درک می‌کنم و از آنها خواست تا دلایل اصلی ناامنی را به شکل تحریری بفرستند تا به اساس آن پلانگذاری‌ها به خاطر بهبود وضعیت امنیتی صورت گیرد.
سپس رییس جمهور غنی طی نشستی با روسای واحدهای اداری ولایت کاپیسا، مشکلات آنان را در عرصه‌های مختلف استماع کرد.
در این نشست، معاون والی و روسای واحدهای اداری ولایت کاپیسا، خواستها و پیشنهادات شانرا مطرح کردند و همچنان وزرای سکتور اقتصادی کشور که در این سفر رییس جمهور را همرای می‌کردند، در مورد پروژه‌های انکشافی در ولایت کاپیسا معلومات دادند.
رییس جمهور در این نشست، گفت که حکومت مرکزی تماس‌ها را با والی‌های تمام ولایات بیشتر کرده است. او افزود که ۲۴ والی مشکلات مربوط شانرا در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی به خاطر یافتن راه حل‌های مناسب، مطرح کردند و قرار است که متباقی ولایات نیز این روند را ادامه دهند. رییس جمهور افزود که علاوه بر دعوت والی‌ها به کابل، از طریق تماس‌های تیلفونی و ویدیوکنفرانس‌ها نیز برای حل مشکلات ولایات صحبت‌ها ادامه خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد که تلاش حکومت، ساختن معیارهای درست است که صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های هر ولایت منحیث یک واحد اداری مشخص گردد.
رییس‌جمهور گفت که ارایۀ خدمات در ولسوالی‌ها به سطح پایین قرار داشت و به همین دلیل ما توجه و تمرکز خود را بالای ولسوالی‌ها معطوف داشتیم و بودجه ولسوالی‌ها را افزایش دادیم.
سپس رییس جمهور کشور با بزرگان، متنفذین، علما، نماینده‌گان ولایت کاپیسا در شورای ملی و رییس و اعضای شورای ولایتی کاپیسا دیدار کرد و خواست‌ها و پیشنهادات آنانرا استماع نمود.
در این دیدار، سید محمد خالد هاشمی والی، محمد حسین سنجنی رییس شورای ولایتی، مولوی گل احمد رییس شورای علما و نماینده گان ولسوالی‌های شش گانه آن ولایت مشکلات محلی شانرا در عرصه های مختلف مطرح کردند.
آنان خواستار تامین امنیت ولایت کاپیسا بخصوص ولسوالی های تگاب، اله سای و نجراب، ازدیاد واحد های اداری ولسوالی های تگاب و نجراب، اعمار بند باغ دره، بازسازی فابریکه نساجی گلبهار، تکمیل نمودن تعمیر شفاخانه دو صد بستر، قیریزی سرک های شهر محمود راقی، اعمار تعمیر تدریسی و دیوار احاطه پوهنتون البیرونی و اعطای بورس های ماستری به استادن آن، بلند بردن تشکیل معارف و اعمار مکاتب و جلوگیری از خطر سیلاب ها گردیدند.
رییس جمهور غنی پس از استماع خواست‌ها و پیشنهادات آنان ضمن تشکری از اینکه مشکلات شان را با وی شریک ساختند، گفت که از جوانان ولایت کاپیسا که در صفوف قوای امنیتی و دفاعی در سراسر افغانستان از عزت، حیثیت، تمامیت ارضی و استقلال این خاک دفاع می‌کنند، تشکری می‌کنم.
محمد اشرف غنی با تاکید بر اینکه قربانی و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز فراموش نخواهد شد، گفت که حکومت بخاطر کمک و رسیده گی به خانواده های شهدا متعهد است.
رییس جمهور غنی گفت که بین مردم افغانستان جدایی وجود ندارد و هر کسیکه طرح جدایی ما را دارد، ناکام است. این خاک واحد و متحد است و ما را کسی تقسیم نمی‌تواند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید میان ملت و دولت فاصله از میان رود، اظهار امیداوری نمود که شخصاً به تمام ولایات سفر کرده به مشکلات‌شان رسیده‌گی خواهد کرد.
محمد اشرف غنی گفت که برای تکمیل نمودن کار شفاخانه دو صد بستر کاپیسا به طور عاجل رسیده‌گی صورت می‌گیرد. وی افزود که هیاتی کار ساختمانی آنرا بررسی خواهد کرد تا این پروژه عملی گردد و یا قرارداد آن فسخ شود.
رییس جمهور گفت که برای بازسازی و فعالیت دوباره فابریکه گلبهار در سفرهای خارجی اش راه‌های سرمایه گذاری خارجی را جستجو کرده است و علاقمندی سرمایه گذاران خارجی نیز در این رابطه وجود دارد.
رییس جمهور غنی خاطر نشان کرد که بالای مدیریت آب یک تیم بزرگ و مسلکی کار می‌کند و اعمار ۲۱ بند در سال جدید آغاز می‌گردد. وی علاوه کرد که هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادر کننده برق مبدل سازیم.
رییس جمهور نقش علمای کشور را اساسی دانسته گفت که بدون علما صلح، ثبات و نظام پایدار به وجود نمی آید.
در این سفر رییس جمهور کشور را نورالحق علومی وزیر امور داخله، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، داکتر فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی، نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رییس جمهور در امور سیاسی، عبدالمالک صدیقی سرپرست ریاست مستقل ارگان های محل و مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی همراهی می کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.