آیا موضع‌گیری کابلوف موقفِ روسیه می‌باشد؟

گزارشگر:حکمت دامنه‌ای / شنبه 4 ثور 1395 - ۰۳ ثور ۱۳۹۵

موضع‌گیریِ آقای ضمیر کابلوف در مورد افزایش روابط روسیه با طالبان، برای مردم افغانستان که هر روز قربانی تروریسمِ طالبانی می‌شوند، به‌شدت نگران‌کننده و تأسف‌بار است.
آقای کابلوف در مقام مشاور حکومتِ روسیه با تأکید اعلام می‌دارد که کشورش روابط خود را با طالبان افزایش داده است و دلیل آن را تقابل طالبان و داعش می‌نامد؛ شایعاتی که توسط مهره‌های ستون پنجمی درونِ دولتِ افغانستان به‌شدت تبلیغ می‌گردد تا تروریسم طالبانی را توجیه نموده و پایگاه مشروعیت‌بخش برای آن سراغ نماید.
mandegar-3اگر موضع‌گیری آقای کابلوف به عنوان مشاور در تبانی با حلقات طالبانی درون دولت باشد، این موضع‌گیری، ناخواسته بر تروریسم و انتحار مُهر تأیید می‌گذارد و خشونت را تشویق می‌کند، که تاکنون در موقف رسمی دولتِ روسیه سابقه نداشته است. این موقف‌گیری یک صفحۀ جدید را در روابط روسیه با افغانستان باز می‌نماید. در غیر آن، اگر این موضع آقای کابلوف بنا بر ملحوظات و تمایلات شخصی‌شان و یا تحت تأثیر مهره‌های حمایتی از طالبان بوده باشد، روابط ۳۰ میلیون جمعیتِ افغانستان که طی دو دهه گروگان اعمالِ تروریستی چندهزار طالب می‌باشد را با کشور روسیه به‌شدت لطمه می‌زند.
امیدواریم که دولت روسیه به‌خاطر جلوگیری از مغشوش شدن اذهان عامۀ مردم افغانستان، هرچه فوری‌تر موقف رسمیِ خود را از طریق کاردار رسمی‌شان در کابل اعلام بدارد.
اظهارنظرهای آقای کابلوف در مورد تقابل طالب و داعش در افغانستان، هیچ منطقِ سیاسی‌یی ندارد. طالب و داعش دو روی یک سکه می‌باشند که هر دو از سرچشمۀ ترور، وحشت، انفجار، انتحار و خشونت آب می‌خورند و از یک مرکز اطلاعاتی سازمان‌دهی می‌شوند، اما در مراحل تاکتیکی از نام‌های مختلف استفاده می‌شود تا عملاً اذهان عامه را مغشوش سازند و کار پروژۀ خود را پیش ببرند.
اگر در عقب طالبان، استخبارات پاکستان است، می‌تواند آقای کابلوف پاسخ دهد که عقب جبهۀ داعش کی‌ها اند، از کجا تمویل می‌شوند، تجهیز می‌گردند، انتقال می‌یابند، و چرا این تقابل در مرزهای پاکستان صورت نمی‌گیرد که در شمال و زیر نام مستعار داعش با مردم ما جنگ دارند!
مگر آقای کابلوف نمی‌داند که طالبان و داعش از جمله پروژه‌های استخباراتی می‌باشند که سال‌ها قبل توسط سازمان‌های استخباراتی بزرگ تولید شده و به بهره‌برداری سپرده شده‌اند؟
آیا آقای کابلوف با این‌گونه مانورهای پُر از اشتباه و تحت تأثیرِ حلقات طالبانی ستون پنجمی‌های داخل دولت، پروژۀ انتقال جنگ به شمال و آسیای میانه را تسریع نمی‌بخشد؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.