بازی صلح ادامه دارد …

گزارشگر:دوشنبه 20 ثور 1395 - ۱۹ ثور ۱۳۹۵

با تجربه‌های طولانییی که از استراتیژی همیشه‌گی پاکستان و عملکرد گروهای نیابتی استخبارات آن کشور از زمان جهاد و دورۀ مقاومت داریم، پروژۀ صلح افغانستان فقط در چارچوب سیاست‌های راهبردی کشورها باقی خواهد ماند و هیچگاهی به صلح پایدار نخواهد رسید.
آیا پالیسی ابقای طالبان در بازی صلح آقای کرزی ـ خلیلزاد و تیم محوری شان از کنفرانس بن به این طرف به خاطر صلح بوده است ؟
mandegar-3و اگر معنی صلح واقعی در افغانستان فقط قطع جنگ نیست بل رسیدن به ثبات ملی، به وفاق اجتماعی، به آرامش همگانی و امنیت روانی مردمان خسته ای این سرزمین است، پس با تصور اینکه حتی اگر نیروهای جنگی طالبان یا حزب به آغوش صلح برگردند، واقعاً ماموریت همۀ دم و دستگاء های استخباراتی خاتمه یافته و در این میان فقط افغانستان به صلح خواهد رسید ؟
ـ از یادداشت‌های احمد ولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.