فرصت اِعمالِ فشار بر پاکستان مساعد است

گزارشگر:یک شنبه 26 ثور 1395 - ۲۵ ثور ۱۳۹۵

رییس‌جمهوری افغانستان در آخرین نشستی که در لندن برگزار شد، برای نخستین‌بار مطلبی را مطرح کرد که در گذشته از ابرازِ آن در سطح نشست‌های بین‌المللی و تأثیرگذار خودداری می‌شد. با این حساب، سفرِ آقای غنی در کنار حاشیۀ بدی که برای او خلق شد، برای افغانستان یک دستاورد محسوب می‌شود. سخنرانیِ او در موسسۀ تحقیقاتی موسوم به «روسی» در لندن و انتقادِ او از پاکستان به این دلیل ‌که هیچ همکاری‌یی در امور صلح با افغانستان نداشته و تروریستان را که در پاکستان نشست‌های علنی و پایگاه‌های آشکار دارند، زیر فشار قرار نداده است؛ می‌تواند به عنوانِ یک جرقه در ذهنِ جامعۀ جهانی تأثیر بگذارد. اما خوب‌ بود که این سخنان در حضور سرانِ چندین کشورِ جهان در نشستِ رسمیِ مبارزه با فساد اداری در لندن بیان می‌شد.
این نخستین موضع‌گیریِ آقای غنی در برابر پاکستان به شکلِ علنی در بیرون از افغانستان بوده است. پیش از این، آقای غنی و دیگر مقام‌های دولتی همواره از سیاست‌های پاکستان در امورِ صلح و جنگِ افغانستان فقط در سطح ملی انتقاد کرده‌اند و هیچ‌گاه در سطح بین‌المللی از پاکستان انتقاد و شکایتِ واضحی نکرده بودند. بنابرین اگر آقای غنی انتقاد شدیدش از پاکستان را در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری مطرح می‌کرد، تأثیرگذاریِ قابل توجهی می‌داشت و او باید این نکته را درک می‌کرد.
اما اکنون سخنرانیِ او در مجمع تحقیقی ـ علمی به‌ نامِ روسی در لندن در قبالِ پاکستان، این آغازِ نیک را کلید زده است که دولت وحدت ملی از این‌پس، حرف و موضعش در برابر پاکستان را در موقعیت‌های تأثیرگذار بین‌المللی مطرح می‌کنـد. مسلماً علی‌رغمِ این‌که پاکستان از رفقا و دوستانِ استراتژیکِ کشورهای قدرتمندِ جهان مثل امریکا و انگلیس است، اما شکایت از این کشور در سطح شورای امنیتِ سازمان ملل متحد و نشست‌های جهانی، می‌تواند پاکستان را زیر فشار قرار دهد.
پیشتر، رییس‌جمهور غنی در نطق تاریخی‌اش در پارلمان، از شکایت افغانستان علیه پاکستان در صورتِ نیاز هشدار داده بود، ولی ما به این باور هستیم که شکایت از پاکستان، گزینۀ فوری و ضروریِ افغانستان است و با توجه شرایط حساسی که پیش آمده، می‌توان پاکستان را مورد فشار و توبیخِ جامعۀ جهانی قرار داد.
یقیناً بی‌نتیجه ماندنِ نشست‌های چهارجانبه به دلیلِ عدمِ همکاری پاکستان، فرصتِ اعمال فشار بر این کشور را مساعد ساخته است. پاکستان با این همکاری نکردن می‌خواست به دنیـا چنین نشان دهد که طالبان به یک جریانِ قویِ خارج از کنترلِ پاکستان تبدیل شده‌اند؛ چیزی که ابداً با واقعیت‌های این گروه همخوانی ندارد. همچنین در کنار این مسأله، با توجه به این‌که پاکستان با حمایتِ دوامدار از گروه‌های تروریستیِ افراطی و مخالفِ دولت‌ ـ ملت‌های مدرن، به مشکلی برای جهانِ مدرن تبدیل شده؛ اکنون بهترین فرصت برای استماعِ شکایتِ افغانستان از این کشور در سطح بین‌الملل فراهم شده است.
سخنان انتقادی رییس‌جمهور غنی دربارۀ پاکستان در مرکز علمی ـ تحقیقاتی موسوم به روسی، اگرچه انتقاد در مکانی نامناسب تلقی می‌شود، اما مقدمه‌یی بر این است که افغانستان از این‌پس شکایت از پاکستان را در سطح شورای امنیتِ سازمان ملل و یا هم مجـمع ملل متحد پی بگیرد.
همان‌طور که آقای غنی در سخنرانیِ روز پنج‌شنبۀ خود پاکستان را از شکایت رسمیِ افغانستان هشدار داد، اکنـون باید به اداراتِ مربوط دستور دهد تا متن و چارچوبِ شکایتِ افغانستان از پاکستان را تنظیم کنند. مسلماً اگر برای ایستاده‌گی در برابرِ سیاست‌های پاکستان نیتِ صدق و ارادۀ استوار وجود داشته باشد، باید چنین شکایت‌نامه‌یی از همین حالا ترتیب و تنظیم شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.