طرح بودجه سال مالی ۹۲ به مجلس سنا رفت

- ۱۶ عقرب ۱۳۹۱

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۲ را به مجلس سنا ارایه کرد.
این طرح شامل ۳۶۶.۲ میلیارد افغانی (معادل ۷ میلیارد دالر) است که از آن جمله ۱۹۶ میلیارد افغانی (۳.۷ میلیارد دالر) بودجه توسعه‌یی و ۱۷۰ میلیارد افغانی (۳.۲ میلیارد دالر) بودجه عادی است.
آقای زاخیلوال در مجلس سنا گفت که ۴۶ درصد از این بودجه از کمک‎های خارجی و ۵۴ درصد دیگر از منابع داخلی تامین شده است.
کل طرح بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان شامل ۴.۸ میلیارد دالر بود که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط به بودجه عادی و بقیه بودجه توسعه‌یی بود.
بودجه ۹۱ برای ۹ ماه ــ از اول حمل تا آخر قوس بود، اما بودجه ۹۲ برای ۱۲ ماه ــ از اول جدی تا آخر قوس سال آینده ــ است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که پس از این آغاز سال مالی اول جدی خواهد بود.
به گفته وزیر مالیه، ۲۱ درصد از این بودجه عادی ۱۳۹۲ به راه‌سازی، ۱۱ درصد به نوسازی و بازسازی نیروگاه‌های برق آبی و شبکه‌های برق‌رسانی، ۹ درصد به کشاورزی، ۸ درصد به تحصیلات عالی و چهار درصد به بخش بهداشتی اختصاص یافته است.
عمر زاخیلوال همچنین افزود که ۲۸ درصد از بودجه توسعه‌یی به وزارت دفاع و ۱۶ درصد دیگر به کشاورزی و توسعه روستایی، ۱۳ درصد به امور پولیس و ۱۱ درصد دیگر به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
وزیر مالیه افغانستان گفت که کاهش حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، باعث می‌شود که دولت افغانستان مسوولیت بیشتری را به دوش گیرد و این امر نیازمند هزینه مالی بیشتر است.
براساس قانون اساسی، مجلس سنا پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تایید این طرح به مجلس نماینده‌گان فرستاده می‌شود.
مجلس نماینده‌گان بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را دو بار به دلیل «نامتوازن» بودن آن رد کرد و بار سوم که حکومت ۱۲ میلیون دالر برای متوازن کردن آن افزود، هر چند نمایندگان آن را هم ناکافی دانستند، به آن رای دادند.
بحث توازن در طرح بودجه ملی در سال‌های همواره بحث برانگیز بوده و آنچه را که برخی از نماینده‌گان «عدم توازن» در طرح بودجه خوانده اند، اعتراض‌های شدید اعضای مجلس و حتی اعتصاب آنها را در پی داشته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.