نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها تغییر می‌کند

- ۲۰ عقرب ۱۳۹۱

کار برای تجدید نظر بر نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها آغاز شده و به زودی تکمیل می‌شود.
روز گذشته نشست پنج روزه‌یی تحت نام «میتودولوژی معاصر تدریس در تحصیلات عالی» به هدف تغییر روش تدریس سنتی به معاصر، در کابل با حضور وزیر تحصیلات عالی و استادان دانشگاه‌ها برگزار شد.
عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی که در جریان این نشست سخن می‌زد، تدریس دروس دانشگاه را به شیوۀ معاصر، یکی از راه‌های مهم افزایش کیفیت درسی دانشگاه ها عنوان کرد.
عبید افزود که نخبگان هر رشته بحث و گفت‌وگوها را دربارۀ تغییر نصاب تحصیلی آغاز کرده و به زودی تکمیل می‌شود.
وی همچنان افزود که این وزارت در سال جاری با افتتاح هژده پروژه و گذاشتن سنگ تهداب ۲۲ پروژه، تلاش‌های زیادی در راستای بهبود وضعیت تحصیلات عالی در کشور داشته است.
وزیر تحصیلات عالی خاطر نشان کرد که در این نشست پنج روزه در بخش‌های برنامه ریزی درسی، تدریس دانشجو محوری، ارزیابی دانشجویان و استفاده از تکنالوژی جدید در تدریس، بین اساتید دانشگاه‌ها بحث و گفت‌وگو صورت می‌گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.