سناتوران: جای نورستانی زندان است نه سفارت/ ریاست‌جمهوری: درباره تقرر نورستانی وزارت خارجه پاسخ بدهد

گزارشگر:ناجیه نوری / چهار شنبه 23 سرطان 1395 - ۲۲ سرطان ۱۳۹۵

ریاست‌جمهوری در خصوص تقرر نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا می‌گوید که باید وزارت خارجه در این خصوص پاسخ دهد. زیرا در گماشتن سفرا، وزارت خارجه پیشنهاد می‌کند و رییس‌جمهور هم تایید می‌نماید. معاون سخنگوی رییس‌جمهوری با تاکید می‌گوید که وزارت خارجه باید در این خصوص پاسخ دهد.
او می‌گوید که این مساله به ریاست جمهوری ربطی ندارد و باید با وزارت خارجه صحبت صورت گیرد.
mandegar-3اما سخنگویان وزارت خارجه به رغم تماس‌های پی‌هم از صحبت در این خصوص خودداری کردند.
سخنگوی وزارت خارجه به روزنامه ماندگار گفت که ده دقیقه مهلت دهید تا با ریاست‌جمهوری تماس بگیریم و معلومات‌مان را هماهنگ سازیم. اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم پاسخ وزارت خارجه را دراین خصوص داشته باشیم.
به تازه‌گی رییس‌جمهور محمد اشرف غنی طی حکمی یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا تعیین کرده است. این حکم رییس جمهور با مخالفت‌های زیادی مواجه شده است.
ریاست‌اجرایی با تقرری نورستانی به عنوان سفیر در اسپانیا ضمن بی‌خبری واکنش نشان داده و گفته که اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، تعهد رهبران حکومت در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد زیر سوال می‌رود.
ریاست‌اجرایی تاکید دارد که مسوولان حکومت وحدت ملی در قدم نخست برای مردم افغانستان و در قدم دوم برای جامعۀ جهانی تعهد سپرده‌اند که بر ضد فساد مبارزه و برای آوردن اصلاحات کار می‌کنند؛ اگر تقرری آقای نوستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا حقیقت داشته باشد، تعهد ما برای آوردن اصلاحات و مبارزه و عملکرد ما در قسمت فساد اداری زیر سوال می‌رود.
یوسف نورستانی، متهم به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان است. تحت مدیریت او، انتخابات افغانستان به یکی از بدنام‌ترین انتخابات‌های تاریخ مبدل شد.
مردم و تحلیلگران نورستانی را متهم به خیانت به آرای مردم می‌کنند و می‌گویند که جای او زندان است، نه سفارت.
با این حال، اعضای مجلس سنا نیز به احتمال تقرری یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات به حیث سفیر در کشور اسپانیا واکنش نشان داده و گفته‌اند که اگر این احتمال درست باشد، نشانه‌یی از معامله‌گری رییس جمهور است.
شماری از اعضای مجلس سنا با انتقاد از احتمال تعین نورستانی به حیث سفیر در اسپانیا می‌گویند که ضعف مدیریتی آقای نورستانی سبب بحران در انتخابات ریاست جمهوری دوسال قبل شد و به جای این‌که او محکمه شود، سفیر تعیین می‌شود.
سناتوران با انتقاد از حکومت می‌گویند که بسیاری از تقرری‌ها به ویژه در پست‌های بلند دولتی و سفارت خانه‌ها بر اساس معامله‌گری و فساد انجام می‌شود و رهبران حکومت تلاش می‌کنند که هرکدام افراد مورد علاقه خوست را بگمارند.
داود غفاری یکی از اعضای مجلس سنا گفت: «تقرری نورستانی به حیث سفیر در اسپانیا اگر دست باشد نشان می‌دهد که خود رییس‌جمهور هم در تقلب در انتخابات گذشته ریاست جمهوری دست داشته است».
آقای غفاری افزود، اگر قرار باشد آقای نورستانی در سفارت افغانستان در اسپانیا مقرر شود، چرا او را از کمیسیون انتخابات برکنار شد در حالی که برکناری او خلاف قانون نیز بود.
صفی الله هاشمی دیگر سناتور نیز گفت: «تقرری نورستانی به حیث سفیر خود فساد است؛ زیرا او انتخابات را به چالش کشید».
آقای هاشمی خاطرنشان کرد که مردم افغانستان به دلیل بحران انتخابات گذشته، خواستار مجازات آقای نورستانی هستند ولی او بدون این که به محکمه کشیده شود به سفارت گماشته می شود.
او با اشاره به این که تقرری ها در پست های بلند دولتی با فساد صورت میگیرد تاکید ورزید که رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر ازاین بر «دهل رسوایی» خود نکوبند.
زلمی زابلی نیز بیان داشت: «نورستانی نسبت مریضی و سن بالا مدیریت نمی‌تواند؛ افراد در پست های دولتی براساس روابط و خلاف اصول گماشته می‌شوند».
آقای زابلی با نام بردن برخی از سفرای افغانستان در خارج از کشور یاد آور شد که رهبران حکومت افراد غیر مسلکی و کم سواد را به سفارت خانه گماشته اند.
افضل شامل هم گفت که آقای نورستانی باید به جای سفارت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود تا نسبت بحران در انتخابات محاکمله گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :