شهروندان: پوسته‌هاى امنیتى در جاده‌هاى کابل نمایشى‌اند

گزارشگر:عزيزالله همدرد/ سه شنبه 5 اسد 1395 - ۰۴ اسد ۱۳۹۵

باشنده‌گان شهرکابل می‌گویند که اکثر پوسته‌هاى پولیس در جاده‌های این شهر نمایشى بوده؛ بدون اینکه عابرین را تلاشى و وسایط را بازرسى کنند، با گذاشتن موانع روى سرک سبب ازدحام و مشکلات ترافیکى شده اند.
آنها اظهار نگرانى می‌کنند که موجودیت این پوسته‌ها و ایجاد موانع سمنتى و پلاستیکى که عرض سرک را از چندین خط تردد وسایط به یک خط محدود mandegar-3ساخته، نه تنها درتامین امنیت موثر بوده، بلکه چنین بى تفاوتى پولیس دربرابر وظایف شان، باورمردم را نسبت به آنها کاهش می‌دهد .
در این گزارش به شکل نمونه از ١۵ پوسته تلاشى در جاده‌هاى مهم شهر کابل از جمله در ساحۀ چهارراهی صحت عامه، چهارراهی عبدالحق، ساحه مکرویان کهنه، شاه شهید، زیر تپه کارتۀ نو، پُل محمودخان، چهارراهی شهید میدان هوایی، چهارراهی سلیم کاروان، چهارراهی میدان هوایی، مکروریان چهارم، سرک پنجم تایمنی، دهن چمن، مدینه بازار قلعه فتح‌الله، سه راهی قلعه زمان‌خان و چهارراهی پنج‌صد فامیلی دیدن شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که از جمله این ۱۵ پوسته تلاشی، فقط یک پوسته پولیس در ساحه سه راهی قلعۀ زمان‌خان مصروف تلاشی وسایط و راننده‌ها دیده شده است و در متباقى جاده‌ها به گونۀ نمایشى موانع گذشته شده و حتا در برخى این چک پاینت‌ها، پولیس هم دیده نمى‌شود.
در محل بازرسى پولیس در چهارراهی میدان هوایی، پُل محمودخان، چهارراهی صحت عامه، چهارراهی عبدالحق، مکروریان کهنه، دهن چمن، زیر تپه کارتۀ نو، چهارراهی سلیم کاروان و سرک قلعه فتح‌الله یک تا دو پولیس حضور داشته اند؛ اما هیچ‌گونه بازرسی از وسایط انجام نمی‌دادند.
باشندهگان کابل
شماری از شهروندان، تلاشی‌های پولیس را نمایشی خوانده می‌گویند که دو طرف وسط جاده، از سوی پولیس موانع گذاشته شده، که این موانع عرض سرک را کوچک ساخته و سبب مشکلات ترافیکى شده است.
نوید احمد از باشنده‌گان سه راهی قلعه زمان‌خان شهر کابل، به آژانس خبری پژواک گفت: «تلاشی پولیس نمایشی است و پولیس سرک‌ها را با گذاشتن مانع بند ساخته است؛ اما تلاشى وجود ندارد، پولیس سگرت در دستش در زیر سایه نشسته می‌‌باشد، نه موتر را تلاشی می‌کنند و نه مردم را.»
شکیب یکى دیگر از باشندهگان چهارراهی شهید، با انتقاد از عدم توجه و بازرسی وسایط و سرنشینان آن توسط پولیس گفت که پولیس ۲۴ ساعت در آفتاب سوزان ایستاده می‌باشند؛ اما وسایط را مورد بازرسی قرار نمی‌دهند.
این جوان، تلاشی وسایط مشکوک، شیشه سیاه و بدون پلیت را بسیار مهم خوانده گفت: «حتا از طرف شب موترها را تلاشی نمی‌کنند، یک تعداد موترها را به بهانۀ اینکه از کجا آمدی، کجا میروی و در موتر خود چه بار کرده‌ای؟ ایستاده می‌کنند و از آنان پول می‌گیرند و دوباره آنان را رها می‌کنند.»
حشمت‌الله یکتن از راننده‌گان تکسی که در زیر تپه کارتۀ نو، در نزدیک تلاشی پولیس منتظر سواری بود گفت که در وسط سرک، موانع گذاشته شده و مشکلات ترافیکی ایجاد کرده اند؛ اما هیچ‌گونه تلاشی را انجام نمی‌دهند.
موصوف علاوه کرد که در جریان روز ممکن هشت ساعت کار کند؛ اما در این مدت حدود چهار ساعت آن را در ازدحام ترافیک و عبور از چک پاینت‌هاى نمایشى پولیس که در روی سرک گذاشته شده و عرض سرک را کوچک ساخته، ضایع می‌شود.
این شهروند گفت: «زمانی‌که در فاصلۀ یک کیلومتری پوسته‌های تلاشی می‌رسیم، راه بندی آغاز می‌شود؛ اما وقتی به تلاشی می‌رسیم، دیده می‌شود که پولیس با گذاشتن موانع عرض سرک را کم ساخته و موترها یک یک دانه از تلاشی تیر می‌شوند و دو پولیس خواب بُرده ایستاده است یا قصه می‌کنند و یا در تلفون خود گیم می‌زنند؛ این چه قسم تلاشی و امنیت گرفتن است، دل ما را از تکسی‌رانی بد کرده اند.»
او افزود: «این بى تفاوتى‌هاى پولیس، اعتماد مردم را نسبت به آنها کم ساخته است.»
عبدالسمیع رسولی یکتن از دکان‌داران چهارراهی پنج‌صد فامیلی، از نبود امنیت در این ساحه شکایت کرده گفت که باید تلاشی از طرف شب و روز صورت بگیرد؛ اما پولیس چهارراهى پنج‌صد فامیلی تا زمانی‌که کدام گزارش نداشته باشد، تلاشی نمی‌کند که این کار کاملاً غلط است.
این شهروند افزود که اگر پولیس بر روی سرک ایستاده باشد و وسایط را مورد بازرسی قرار بدهد، هیچ‌کس جرأت نمی‌کند که با خود سلاح را حمل کند و یا کسی را به قتل برساند.
این دکان‌دار، خواهان تلاشی دوام‌دار پولیس، بهخاطر جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری از وسایط و سواری شد.
پولیس
سربازان پولیس که در این جاده‌ها موظف اند و نمى‌خواهند از آنان نام گرفته شود مى‌گویند که شمار پولیس در پوسته‌ها بسیار کم است، یک و یا دو پولیس در یک پوستۀ تلاشی خیلى کم است.
آنان می‌افزایند: «برای ما بسیار مشکل است که ۲۴ ساعت در روی سرک ایستاده شویم و موترها را تلاشی کنیم.»
این سربازان پولیس از رهبری وزارت امور داخله مى‌خواهند که شمار پولیس در پوسته‌ها بیشترگردد تا اجراى وظیفه دو شیفت شود.
شمارى از این سربازان پولیس گفته اند در صورتی‌که شمار سربازان در پوسته بیشتر گردد، بازرسى وسایط و تلاشى افراد به شکل بهتر صورت مى‌گیرد؛ در غیر آن، براى یک و یا دو سرباز پولیس، خیلى‌ها مشکل است که ٢۴ ساعت بهگونۀ مسلکى اجراى وظیفه کنند.
از سویی هم، وزارت امور داخله مى‌گوید که تلاشی‌ها نظر به سطح تهدیدات ایجاد مى‌شود؛ اگر گزارش از نوعیت واسطه و شخص داده شود، افراد و واسطه به دقت تلاشی می‌شوند؛ اما اگر کدام مشکل جدی نباشد یک بازرسی کوتاه صورت می‌گیرد.
نجیب‌الله دانش معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که وزارت داخله به اساس خواست شهروندان، پوسته‌های امنیتى در شمارى از جاده‌هاى شهرکابل را جمع‌آوری کرده است .
دانش، رقم پوسته‌هایى را که از روى جاده‌ها برداشته شده مشخص نکرد و هم‌چنان در مورد شمار پوسته‌هاى موجود در جاده‌ها نیز ارقام در دست نداشت.
معاون سخنگوی وزارت داخله علاوه کرد: «ما به نظریات هموطنان ما احترام داریم، در بعضی موارد حرف‌های‌شان دقیق است و ما کوشش می‌کنیم که یک سلسله اصلاحات دیگر را نیز به وجود آوریم تا تشویش موجوده حل گردد.»
آقای دانش، موجودیت پوسته‌ها را در بعضی نقاط ضروری خوانده گفت که این پوسته‌ها در تأمین امنیت موثر است؛ اما اگر دیده شود که پوسته‌ها به‌نام هستند و هیچ‌گونه اجراآت ندارند، با آنان مطابق به قانون برخورد صورت می-گیرد.
او در مورد اینکه برخى وسایط شیشه سیاه و بدون پلیت، از سوی پولیس بازرسى نمى‌گردد، گفت: «متأسفانه شماری از افراد زورمند به قوانین ترافیک احترام ندارند؛ اما این وزارت مصمم به تطبیق قانون است و ارادۀ جدی برای اصلاحات دارد و توقع این وزارت از شهروندان این است که قانون را رعایت کنند.»
معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: «در قانون استثنا وجود ندارد، همه شهروندان افغانستان حقوق مساوری دارند.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.