وزارت مهاجرین: عودت کننده‌گان بدون اسناد آسیب‌پذیرتر اند

گزارشگر:سه شنبه 19 اسد 1395 - ۱۸ اسد ۱۳۹۵

mandegar-3وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان افغانستان، از برنامه غذایی سازمان ملل می‌خواهد که با مهاجران عودت کننده بدون اسناد باید بیشتر کمک صورت گیرد.
در خبرنامه‌یی که دیروز از سوی این وزارت به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که، این خواست را سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین وعودت کنندهگان، در دیدار با مک، رییس دفتر نمایندهگی اداره برنامه غذایی جهان در کابل مطرح کرد.
بلخی، در این دیدار خواهان همکاری بیشتر اداره WFP برای عودت کنندهگان بدون اسناد گردیده و گفته که این افراد بیشتر آسیب‌پذیرتر اند و باید با توجه به وضعیت آنان، مساعدت صورت گیرد.
رییس دفتر نمایندهگی ادارۀ برنامه غذایی جهان در کابل، بر توسعه و گسترش روابط دو نهاد تأکید کرده و در مورد مساعدت برای بازگشت کنندهگان گفته که WFP مصمم است برای موثریت بیشتر کمک‌ها، با هماهنگی وزارت امور مهاجرین به گونه مشترک از کشورهای کمک کننده تقاضای مساعدت را خواهد کرد.
به گفتۀ او، قرار است رییس عمومی دفتر برنامه غذایی جهان در اواخر ماه اگست سال جاری به افغانستان سفر کند و در جریان سفراش با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفت‌وگو کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.