مبلغ ۴۶۶.۱۴۳ میلیارد افغانی برای سال مالی ۹۶

گزارشگر:دوشنبه 17 عقرب 1395 - ۱۶ عقرب ۱۳۹۵

کابینه افغانستان پس از بحث، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را تایید کرد. حکومت وزارت‌خانه‌ها را وظیفه داده است پیشنهادات و نظرات خود را در رابطه به بودجه مالی به وزارت مالیه بفرستند.
دولت افغانستان برای سال آینده خورشیدی مبلغ ۴۶۶.۱۴۳ میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته است. طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی روز mandegar-3شنبه توسط کابینه افغانستان مورد تایید قرار گرفته است.
بودجه سال مالی ۱۳۹۶ در حالی مورد تایید کابینه قرار گرفته که انتقادات زیادی در مورد مصرف نشدن بودجه توسط وزارت‌خانه‌ها وجود دارد. اجمل عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه روز یکشنبه در گفت‌وگو با دویچه وله گفت برخی از وزارت‌خانه‌ها در مصرف بودجه موفق هستند در حالی که شماری دیگر از وزارت‌خانه‌ها نتوانسته بودجه خود را مصرف کنند: «متاسفانه برخی از ادارات هستند که مصرف آن‌ها برای ما قناعت بخش نیست. در ۳۰ قوس که آخر سال مالی است این مشخص می‌شود که کدام اداره چقدر مصرف کرده است».
براساس اعلامیه‌یی که توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شده است، وزارت مالیه گفته است که بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ بر تامین اهداف رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عوایدملی، ایجاد شغل دوام‌دار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوام‌دار، کاهش فقر، تقویت سکتورهای رشدافزا شامل زیربنا، انرژی، ترانسپورت، اتصال منطقوی، معادن، زراعت، معارف و صحت رفاه اجتماعی پایدار و متوازن استوار می‌باشد.
از جمله ۴۶۶ میلیارد افغانی بودجه مالی سال آینده خورشیدی، ۲۸۷. ۳۸۶ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸.۷۵۷ میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفته است که از جمله مبلغ بیشتر از ۴۴۴ میلیارد افغانی، ۱۵۰ میلیارد آن از طریق منابع داخلی و مبلغ ۲۹۴ میلیارد دیگر آن از طریق منابع خارجی تمویل خواهد شد.
براساس آمار وزارت مالیه، بودجه سال آینده ۲۲ میلیارد افغانی کسر بودجه نیز دارد. همچنین از مجموع ۱۷۸.۷۵۷میلیارد افغانی بودجه انکشافی، ۵۸.۳ میلیارد بودجه اختیاری و ۱۲۰.۴ میلیارد دیگر آن بودجه غیراختیاری است.
اعضای کابینه افغانستان پس از بحث روی طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، این طرح را مورد تایید قرار داده و به نهادهای دولتی دستور داده تا
برای سال مالی ۱۳۹۵، کل بودجه دولت افغانستان ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی بود که از این رقم، ۲۸۳ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸.۵ میلیارد آن شامل بودجه انکشافی می‌شد. بودجه سال آینده حدود سه میلیارد افغانی بیشتر از کل بودجه سال جاری است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت برای وزارت‌هایی که درصدی بیشتر بودجه را مصرف کرده‌اند، بودجه بیشتری در نظر گرفته خواهد شد: «آن اداراتی که مصرف بودجه شان خوب باشد، برای آن‌ها دست باز داریم و امکانات بیشتری فراهم می‌کنیم. اما برای اداراتی که وضعیت مصرف آن‌ها خوب نیست، امکانات آن‌ها کاهش می‌یابد. ما به این عقیده هستیم که امکانات برای وزارت‌هایی داده شود که توانایی مصرف را دارند».
وزیران استیضاح می‌شوند
در همین حال، مجلس نماینده‌گان به تاریخ ۱۲ عقرب تصمیم گرفت تا وزیرانی را که کمتر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده باشند، استیضاح کند. انتقاد اصلی این است که به دلیل بی ظرفیتی در وزارت‌خانه‌ها پول‌هایی که توسط جامعه جهانی برای افغانستان کمک می‌شود، به مصرف نمی‌رسد.
نماینده‌گان گفته‌اند که فقر و تنگدستی در میان افغان‌ها افزایش یافته و مردم به شدت به فعالیت بهتر حکومت نیاز دارند تا زمینه کار فراهم شود و با تطبیق پروژه‌های انکشافی وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد اما در نتیجه کم کاری وزیران، فقر با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.
براساس این تصمیم، وزارت‌هایی که نتوانسته اند ۷۰ درصد بودجه خودرا به مصرف برسانند، باید وزیران آن‌ها استیضاح شود.
تصمیم دیگر پارلمان افغانستان این است که آن عده از وزیران و روسای ادارات مستقل که نتوانسته‌اند بودجه شان را مصرف کنند، باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
وزارت مالیه می‌گوید که درسال‌های اخیر روند اجرای بودجه برای اداره ها را تسهیل کرده و هیچ مشکلی دراجرای وجود ندارد اما با آن هم گذشت نه ماه ازسال مالی، اداره های بودجودی نتوانسته اند دراجرای آن موفق باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.