دفتر شورای امنیت ملی اتهامات بر این نهاد را رد کرد

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 23 عقرب 1395 - ۲۲ عقرب ۱۳۹۵

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با رد اتهامات برخی از اعضای مجلس می‌گویند که این نهاد حافظ مال و جان مردم و تأثیرگذار در سیاست خارجی کشور بوده است.
در روزهای پسین، برخی از اعضای مجلس شورای امنیت ملی را کانون ترور و دهشت‌پروری عنوان کرده بودند.
mandegar-3احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان روز جمعه شورای امنیت را کانون ترور و دهشت پروری خواند.
اما تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت در مصاحبه با روزنامهٔ ماندگار، اتهامات وارد شده بر شورای امنیت را عاری از حقیقت دانسته می‌گوید که شورای امنیت در راستای تأمین امنیت و سیاست گذاری خارجی موفق بوده است.
آقای غورزنگ افزود: شورای امنیت مسوول تأمین امنیت کشور و دفاع از منافع ملی این کشور است.
به گفتهٔ او، تلاش‌های شورای امنیت برای دفاع از جان و مال مردم و تأمین امنیت شهروندان کشور تا هنوز موثر بوده است.
سخنگوی شورای امنیت با بیان این‌که نقش شورای امنیت به رغم این‌که تأمین امنیت شهروندان است، در سیاست گذاری خارجی کشور نیز تصمیم گیرنده است.
آقای غورزنگ گفت که آزادی بیان حق هر فردی است و با رعایت آن هر کس حق دارد انتقاد داشته باشد؛ اما شورای امنیت به عنوان یک نهاد مهم دولتی در راستای تأمین امنیت شهروندان تلاش کرده است.
آقای غورزنگ در رابطه به پرسشی که بررسی‌های در مورد حادثه شاشهید کابل و حمله بر ریاست حفاظت از رجال برجسته به کجا رسید و چرا پنهان ماند؟ گفت: بررسی این حادثات باعث تغییر سیاست افغانستان در برابر پاکستان شد.
آقای غورزنگ با بیان این‌که باورها در ابتدا نیز این بود که حامیان تروریسم منطقه‌یی در این حملات دست دارند و این موضوع در جریان بررسی‌ها بیشتر محقق شده است.
او دلیل عمده تغییر سیاست افغانستان در برابر پاکستان را طراحی حملات دهشت‌افگنی دانست که در افغانستان انجام می‌شود. او افزود که حمایت کشورهای منطقه‌از تروریسم باعث تقویت این گروه در افغانستان شده است.
اما، سید عسکر موسوی استاد پیشین دانشگاه اکسفورد در مورد متهم کردن شورای امنیت به “ترور” می‌گوید: هرنوع اتهام بدون اسناد بر نهاد شورای امنیت کمک به تروریسم منطقه‌ و فرا منطقه‌یی است.این اتهامات می‌تواند به نفع دشمنان افغانستان تمام شود.
این استاد پیشسن دانشگاه آکسفورد مدیریت سیاسی افغانستان را دارای چالش می‌داند.
به گفتهٔ او، هرچند جلوگیری از پدیده تروریسم دشواری‌های خود را در سطح جهان دارد حتا فرانسه و ترکیه نمی‌توانند از وردو تروریسم جلوگیری کنند، در حالی که قدرت بیشتر نسبت به افغانستان دارند.
اما، آقای موسوی با تأکید گفت که افغانستان در حال گذار و جنگ قرار دارد حتا که گزینش افراد بیشتر به اساس روابط قومی است نه تخصصی که این تأثیر منفی روی کارکرد نهادها دارد.
آقای موسوی بنیاد “خویش‌خواری” و گماشتن افراد در نهادهای دولتی و پُست‌های مهم به اساس روابط را میراث حامدکرزی رییس جمهور پیشین دانسته می‌گوید: نظام گزینشی در شورای امنیت میراث کرزی است.
آقای موسوی پیشنهاد می‌کند که باید افراد با تجربه و توانا در این نهاد گماشته شوند، در حالی در شورای امنیت جمع از انسان‌های نان خور جمع شده و فعالیت مثمر ندارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.