تاکید بر هماهنگ کردن اخراج مهاجرین رد شده از آلمان

گزارشگر:دوشنبه 15 قوس 1395 - ۱۴ قوس ۱۳۹۵

اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی بر متقاضیانی که درخواست پناهندگی شان رد شده فشار وارد می کند تا هرچه زودتر به کشورهای شان برگردند. قرار است بازداشتگاه ها و نهادهای حفاظتی برای این کار ایجاد شوند.
در بررسی شرکت مشورتی “مک کینسی” که براساس سفارش اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت تهیه شده، قرار است پناهندگان رد شده هرچه mandegar-3زودتر به کشورهای شان برگشت داده شوند.
روزنامه آلمانی “ولت ام زونتاگ” روز یکشبنه گزارش داده که مشاورین شرکت مشورتی “مک کینسی” در سطح تمام ایالات آلمان فدرال تقاضا کرده اند که جریان برگشت دادن پناهجویان رد شده را با هماهنگی مشترک مدیریت کنند. در این بررسی افزوده شده که “در این زمینه باید بازداشتگاه ها و نهادهای محافظتی ایجاد شود.”
افزون برآن باید برای تشویق برگشت های داوطلبانه پناهجویان رد شده، پرداخت های مالی برای آنها افزایش یابد و در این زمینه، به یک “جریان ثبت دیجیتالی موثر در مراکز ثبت نام مهاجرین”، کارمندان بیشتر در ادارات امور خارجی و مرکزیت مسئولین در ایالات آلمان نیاز است.
در این مورد پناهجویان رد شده به دلیل بیماری یا فقدان اسناد، باید برای مدتی در کشور بمانند و در این صورت به آنها پول نه، بلکه فقط بسته های خوراکی و اشیای مورد نیاز داده شود.
براساس گزارش روزنامه “ولت ام زونتاگ”، بررسی “مک کینسی” تا پایان سال ۲۰۱۷، یک افزایش برگشت پناهجویان رد شده را دست کم تا ۴۸۵ هزار نفر پیش بینی می کند، اما نظر به این پیش بینی، سالانه فقط ۸۵ هزار واقعاً از آلمان خارج می شوند.
در این صورت هزینه های مجموعی برای پناهجویان اخراج شده حدود سه میلیارد یورو تمام خواهد شد. هزینه برای بررسی شرکت مشورتی “مک کینسی”، ۱.۸ میلیون یورو تمام شده که اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت آن را پرداخت کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.