قهرمان ملی در دل‌ها ماندگار است!

گزارشگر:سـلیمان شاه‌نوابی/ سه شنبه 23 قوس 1395 - ۲۲ قوس ۱۳۹۵

شهید احمدشاه مسعود سپه‌سالار جهاد و مقاومتِ مردم افغانستان، پس از شهادتش بر اساسِ فرمان ریاست‌جمهوری، «قهرمان ملی افغانستان» لقب گرفت. این لقب به‌دلیلِ قهرمانی‌های بی‌‌بدیلِ ایشان در دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی افغانستان به ایشان تفویض گردیده و نمادی از mandegar-3پاسداشتِ قهرمانی‌ها و‌ دستاوردهای آن شهید تعبیر می‌گردد. شهید مسعود شهرت و آوازه‌اش را به عنوان سپه‌سالار جهاد مردم افغانستان، در مبارزه با رژیم دست‌نشاندۀ شوری سابق و ارتش سرخ به‌دست آورد که این شهرت از مرزهای افغانستان فرا رفته و عالم‌گیر شده است. جهاد مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ، یک رخداد تاریخی بود که افتخاراتِ آن به نامِ تمام مردم مسلمان و مجاهد افغانستان ثبت گردیده و شهید احمدشاه مسعود در محورِ این رخداد تاریخی قرار دارد. مبارزات و مجاهدت‌هایی که او فرماندهی کرد، معادلات سیاسیِ بزرگ‌ترین قدرت جهان را برهم زد و افغانستان را از سقوط در کام شوروی سابق نجات بخشید. در سال‌های مقاومت علیه تروریسم بین‌المللی، یک بارِ دیگر او افغانستان را از سقوط در کامِ هیولایی دیگر نجات بخشید و افتخار دیگری را در برگ‌های تاریخِ افغانستان ثبت کرد. لذا قبل از این‌که او از طرف دولت افغانستان قهرمان ملی لقب بگیرد، قهرمان دل‌های مردمِ آزادی‌خواه افغانستان است که نام و نشانِ او چون ستاره‌یی تابناک در سپهر خاطراتِ مردم این سرزمین تابنده و رخشنده باقی خواهد ماند.
در این اواخر اما، آقای اشرف‌غنی در خیالِ باطل افتاده است تا در دلِ تاریخِ جعلیِ این سرزمین به دنبال قهرمان ملی بگردد و شاه امان‌الله خان را به عنوان قهرمان ملیِ افغانستان جعل نماید. آقای رییس‌جمهور دقت بفرماید که قهرمان ملی چیزی نیست که هرکسی بتواند آن را جعل و مانندِ یک نظامِ دروغین بر مردم افغانستان تحمیل کنـد. قهرمان ملی، یک لقب افتخارآفرین است که بر اساسِ فیصلۀ هیأتِ یک دولتِ منتخب به یک شخص تفویض می‌گردد. از همین‌رو لقب قهرمان ملی منحصر به شهید احمدشاه مسعود می‌باشد و قبل از ایشان، به کسِ دیگری لقب قهرمان ملی تفویض نگردیده است. آقای غنی مثلِ هر فردِ دیگر حق دارد که کسی را برایِ خود قهرمان بداند، اما او حق ندارد که قهرمان خودش را «قهرمان ملی افغانستان» معرفی کند.
آقای اشرف‌غنی در سال‌های حکومتِ آقای کرزی نیز در سمت‌های بلندِ دولتی حضور داشـته است، عضو کابینه بوده است، رییس دانشگاه کابل بوده است، مسوول برنامۀ تحویلِ مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان بوده است؛ پس چرا در آن سال‌ها از کارنامه‌های امان‌الله خان ستایش نکرد که امروز از او به عنوان قهرمان ملی یاد می‌کنـد؟
به هر روی، آن‌چه که در این میان سخت سوال‌برانگیز است، سکوتِ کسانی در برابرِ این آشفته‌گویی‌های رییس‌جمهور است که از آدرس قهرمان ملی به نام و نان و قدرت رسیده‌اند.
چرا احمدضیا مسعود در این زمینه سکوت اختیار کرده است؟ چرا رییس اجرایی چیزی نمی‌گوید که خود در سایۀ نامِ شهید مسعود، صاحبِ نام و قدرت شده است؟
گویی یارانِ ناسپاسِ مسـعود فراموش کرده‌اند که اگر او و قهرمانی‌هایش نمی‌بود، دست یافتن به این مکنت و جلال در خواب هم میسر نمی‌شد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.