یاد و خاطرۀ شهید ذبیح‌الله خان گرامی باد

گزارشگر:چهار شنبه 24 قوس 1395 - ۲۳ قوس ۱۳۹۵

می‌گویند مردان تاریخ‌ساز، همان‌هایی اند که در حافظه‌ها هم‌چنان ماندگار می‌مانند.
شهید ذبیح‌الله خان در قطار بنیان‌گذاران پُرآوزۀ جهاد افغانستان، از ابرمردان تاریخ‌ساز این سرزمین بود که جانش را در پای داعیۀ بزرگ دینی، مردمی و وطنی گذاشت و رفت.
mandegar-3این الگوها، زنده‌گی‌شان، شخصیت‌شان، مبارزات‌شان، فداکاری‌های‌شان، اندیشۀ‌شان، جهادشان، مقاومت‌شان، همۀ خصوصیات‌شان و سرانجام شهادت‌شان، ارزش‌های ماندگار و تاریخ زندۀ سرزمین ما می‌باشند که باید با چشمِ جان از گزند تقلب‌کاران در کمین نشستۀ تاریخ و از دست‌برد رهزنان بی‌مایۀ افتخارات دیگران و از مالکیت آسوده‌خیالان بی داعیه، آن را محفوظ داشت و حراست کرد.
به روح ذبیح‌الله خان شهید درود می‌فرستیم، به خانوادۀ معظم‌شان و مردم نجیب و جوان‌مردان بلخ همدلی خویش را اعلام می‌داریم.
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.