مسوولان وزارت اقتصاد: نابرابری جنسیتی در افغانستان افزایش یافته است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دو شنبه 29 قوس 1395 - ۲۸ قوس ۱۳۹۵

وزارت اقتصاد کشور سومین گزارش مختصر خویش را پیرامون رفاه عامه در سطح ولایات ارایه کرد.
این گزارش در هشت بخش از تمام ولایات تهیه شده است که اشتغال‌زایی، آموزش و پرورش، دسترسی به آب آشامیدنی ترانپسورت و … را در بر می‌ گیرد.
مسوولان وزارت اقتصاد که دیروز یک شنبه ( ۲۸ قوس) در یک نشست خبری صحبت می‌کردند با بیان این‌که دولت افغانستان در طول بیش از دوسال به mandegar-3رغم این‌که دستاوردهای قابل ملاحظه داشته است؛ اما چالش‌‌هایی نیز فراراه این حکومت قرار داشته است.
در این گزارش آمده است که نابرابری جنسیتی در نهادهای آموزش و پرورش یکی از چالش‌ها محسوب می‌شود، در حالیکه هنوز هم در برابر سه پسر دو دختر شامل مکتب می‌شوند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که روند دسترسی به آب آشامیدنی به صورت کل در ولایات مثبت ارزیابی شده، اگر این روند ادامه یابد تا سه سال دیگر همه به آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند داشت.
هم‌چنان، در این گزارش که روند اشتغال زایی در ولایات مورد ارزیابی قرار داده است، از میان ۳۴ ولایت جوزجان در مقام نخست اشتغال زایی قرار گرفته در حالی که بدترین حالت را ولایت دایکندی دارد.
هدف از تهیه این گزارش، شناسایی ولایات کمتر توسعه یافته در بخش‌های مختلف و در نظرداشت آنها در ترتیب برنامه‌های بعدی، شناسایی چالش‌های توسعه پایدار و داشتن سندی موثر برای تخصیص بودجه در سطح ولایات خوانده شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در بخش‌هایی چون معارف، صحت و دسترسی به خدمات اساسی پیشرفت‌هایی داشته اما همزمان با پیشرفت‌ها، نابرابری‌ها نیز در سطح ولایات گسترش یافته است.
در گزارش آمده: “تفاوت‌های وسیع اجتماعی و اقتصادی در ولایات مختلف دیده شده که نشان می‌دهد باید پالیسی‌هایی برای فراهم سازی فرصت‌های مساوی روی دست گرفته شود.”
به اساس این ارزیابی، ولایت فراه با نزدیک به ۴ درصد نفوس فقیر، مرفه ترین ولایت و ولایت تخار با نزدیک به ۶۶ درصد نفوس فقیر، فقیرترین ولایت شناخته شده است.
در این ارزیابی جوزجان کمترین نرخ بیکاری ۵.۶ درصد و دایکندی بیشترین نرخ بیکاری ۵۰.۴ درصد را دارا هستند.
سیر احمد نیاز، رئیس پالیسی اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری انتشار این گزارش گفت نابرابری جنسیتی در بخش تعلیمات، نمونه خوبی برای نشان دادن نابرابری‌ها بین ولایات است.
به گفتهاو، به اساس این ارزیابی در افغانستان در مقابل هر سه پسر، دو دختر شامل مکتب می‌شوند.
ولایات هرات و دایکندی عاری از نابرابری جنستی در تعلیمات شناخته شدند و پکتیا با کمترین میزان دسترسی مساویانه جنسیتی به تعلیمات ۹.۴ درصد، در پایین ترین نقطه ارزیابی قرار گرفته است.
کابل بیشترین درصدی دسترسی به آب آشامیدنی؛ ۹۳.۷ درصد و نورستان کمترین میزان دسترسی به آب آشامیدنی ۹.۶ درصد را دارند.
ارزیابی تازه دولت افغانستان نشان می‌دهد که همزمان با پیشرفت‌ها، نابرابری‌ها در این کشور گسترش یافته است
از سویی هم،عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد می‌گوید نشر این ارزیابی در زمان حساسی که مشکلات اقتصادی و جنگ سبب فقیر شدن مردم شده، صورت گرفته است.
به گفته وی، از این ارزیابی برای ترتیب اجندای توسعه‌‎یی افغانستان استفاده می‌شود.
او همچنان معلومات این ارزیابی را برای توسعه متوازن ضروری دانسته و می‌گوید: نابسامانی یک ولایت می‌تواند تاثیر مستقیم روی دیگر ولایات داشته باشد بنابراین افغانستان مرفه، ضرورت به انکشاف (توسعه) متوازن دارد.
شیرمحمد جامی زاده رئیس احصائیه مرکزی افغانستان نیز می‌گوید ارزیابی‌های این چنینی، اساس برنامه گذاری‌ها هستند.
او می‌گوید این ارزیابی‌ها برای داشتن زندگی بهتر و فردای بهتر یک دستاورد است.
به گفته مسوولان وزارت اقتصاد این سومین ارزیابی رفاه عامه افغانستان می‌باشد که وضعیت زندگی مردم را بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ارزیابی کرده است. ارزیابی‌های قبلی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ انجام شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.