وزیر تجارت و صنایع: واردات افغانستان از پاکستان به نصف کاهش یافته است

گزارشگر:حمدالله نورستانی / چهار شنبه 15 جدی 1395

وزیر تجارت و صنایع کشور با بیان اینکه روند سرمایه گذاری و کاروبار در سال جاری بهبود یافته است، میگوید: صادرات افغانستان در سال جاری نه درصد افزایش داشته است و این درحالی است که دو سال قبل، این رقم سه درصد بود.
همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع که دیروز (سهشنبه، ۱۴ جدی) در دومین نشست افغانستان و ازبکستان سخن میگفت، افزود که میزان واردات به mandegar-3کشور نیز امسال از ۹۷ درصد به ۸۸ درصد کاهش یافته که از این مجرا، ۲٫۵ میلیون دالر عاید به خزانۀ افغانستان واریز شده است.
آقای رسا میگوید که ادغام ادارۀ جوازدهی آیسا با وزارت تجارت و صنایع سبب سهولت در روند جوازدهی شده است که به گونۀ نمونه، میتوان از ثبت ۱۵۰۰ تشبث جدید و تمدیدِ ۴۵۰۰ جواز تشبثی یاد کرد.
او گفت: افتتاح خط آهن ترانزیتی افغانستان-فزاقستان به واردات کشور کمک کرده است، به گونهیی که کالاهای تجارتی از کشور چین در مدت نُه روز به افغانسان میرسد، درحالی که در گذشته واردات کالاهای کشور چین سه ماه زمان در بر میگرفت.
به گفتۀ وزیر تجارت و صنایع: “ما تلاش داریم تا توازن واردات و صادرات خود با کشورهای همسایه را مساوی بسازیم. در سال گذشته، واردات افغانستان با پاکستان ۹۰۰ میلیون دالر و صادرات ما ۶۰۰ میلیون دالر بود که در سالهای پیش این رقمِ صادرات و واردات به دو میلیارد دالر میرسید.”
آقای رسا تصریح کرد: عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی زمینه را فراهم کرد تا ما با بازارهای جهانی ارتباط برقرار کنیم که اینکار سببِ بیشتر شدن تولیدات داخلی، کاهش واردات و افزایش صادرات افغانستان گردیده است.
وزیر تجارت و صنایع خاطرنشان ساخت: “ما روی یک موافقتنامۀ ترانزیتی دوجانبه با ازبکستان کار میکنیم که بعد از جانهزنی و امضای آن مشکلاتِ صادرات افغانستان از طریق خط آهن ازبکستان نیز حل خواهد گردید.”

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.