بررسی نقش شوراهای ولایتی در افغانستان/ گفت‌وگو با مولوی عبدالکریم عباسی رییس شورای ولایتی پنجشیر

گزارشگر:گفت‌و گو کننده: ابوبکر صدیق/ شنبه 9 دلو 1395 - ۰۸ دلو ۱۳۹۵

اشاره: شورا‌های ولایتی یکی از نهادهای ناظر به اعمال حکومت‌های محلی در ولایات محسوب می‌شوند. نظارت، بررسی و تأیید از کارهای حکومت‌های محلی در تطبیق پروژه‌های انکشافی در حیطه صلاحیت شورا‌های ولایتی قرار دارد.
در مورد استفاده از صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های شوراهای ولایتی مصاحبه‌یی را با مولوی عبدالکریم عباسی رییس شورای ولایتی پنجشیر انجام داده‌ایم mandegar-3که اینک می‌خوانید.
جناب عباسی از این به این گفت‌وگو وقت گذاشتید ممنونم!

صلاحیت‌های شوراهای ولایتی براساس قوانین نافذه کشور چیست ؟
شورای ولایتی به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دولت قرار دارد. قانون و طرزالعمل‌های کاری شورای ولایتی در قانون اساسی گنجانیده شده و طرزالعملی از طرف اداره ارگان‌های محل نیز برای فعالیت شوراهای ولایتی آماده شده است. آنچه که در اولویت شورای‌های ولایتی قرار دارد، نظارت از راهبردهای انکشافی، زیربنایی، صحت، آموزش و پرورش و بهبود محیط زیستی است. ارایه مشوره، نظارت و استفادۀ موثر از منابع مالی ولایات از مکلفیت‌های شوراهای ولایتی به حساب می‌آید. اشتراک در حل موضوعات قبیله‌یی از طریق شورای‌های اصلاحی از صلاحیت‌های شورای ولایتی است. ارایه مشوره به طرح انکشافی پیش از پیشنهاد برای حکومت نیز از صلاحیت‌های اعضای شورای ولایتی می‌باشد.
شورا‌های ولایتی چقدر جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرده‌اند و مردم از کارکرد این شوراها چه برداشت دارند؟
شوراهای ولایتی به عنوان پارلمان کوچک در سطح ولایات نزد مردم محسوب می‌شوند، در ولایات شاید تفاوت‌های وجود داشته باشد. تن‌ها به عنوان رییس شورای ولایتی پنجشیر می‌توان گفت که این شورا ۹۵ درصد میان مردم فعال است و رسیده‌گی به نیازمندهای مردم از اولویت‌های شورای‌های ولایتی است. اعضای شورای ولایتی به عنوان نماینده‌های مردم نظارت جدی خود را به برنامه‌های انکشافی و زیربنایی که راه‌اندازی می‌شود، دارند.
شما از (جرگه‌های اصلاحی) شورای‌های اصلاحی در جریان صحبت‌های‌تان نامبردید، هدف از ایجاد این شوراها چیست؟
این شوراها برای حل معضلات صورت گرفته در قریه‌ها و ولسوالی‌ها ایجاد می‌شود که بیشتر نقش را در آن محاسن سفیدان و وکلای گذر دارند و اعضای شوراهای ولایتی به‌خاطر نظارت از کار این شوراها در آن اشتراک می‌کنند. در این مورد کمیتۀ حل منازعات در شورای ولایتی وجود دارد که رسیده‌گی به همچو معضلات از مسوولیت‌های آن می‌باشد.
کدام کارهای در اولویت شورای‌های ولایتی قرار دارد و اعضای شورای ولایتی از کدام صلاحیت‌های در یک ولایت برخورد دار هستند؟
نظارت از اعمال حکومت در سطح ولایات یکی از اولویت‌های شوراهای ولایتی است. پروژه‌های انکشافی و زیربنایی که در ولایات راه‌اندازی می‌شود شورای ولایتی به صورت جدی از کار این پروژه‌ها نظارت می‌کند. تلاش شورای ولایتی این است تا با نظارت جدی و دقیق از هرنوع فساد در پروژه‌هایی که برای عام مردم است جلوگیر کند.
اعضای شورای ولایتی صلاحیت نظارت، تطبیق برنامه‌ها به صورت شفاف و نظارت جدی از پروژه‌های انکشافی، حل منازعات قبیله‌یی و هم‌چنان، نظارت از اعمال حکومت‌های محلی از صلاحیت‌های شوراهای ولایتی می‌باشد. جلوگیری از فساد، کشت و قاچاق مواد مخدر و هم‌چنان، جلوگیر از قاچاق آثار باستانی در ولایات و سایر اعمال که منافع ملی را به خطر مواجه ‌سازد، اعضای شورای ولایتی از آن نظارت جدی و همه جانبه می‌کنند.
نظارت از اعمال حکومت‌های محلی یکی از مسوولیت‌های شوراهای ولایتی است، از نظر شما تا هنوز کار شورای ولایتی در بحث کاهش فساد اداری و نظارت از کارکرد حکومت محلی چقدر موثر بوده است؟
برای کاهش فساد اداری و نظارت جدی از نحو کارکرد حکومت محلی شورای ولایتی با مقام ولایت و سایر نهادهای دولتی همکاری نزدیک دارد. همه کارهایی که صورت می‌گیرد در سطح ولایت اعضای شورای ولایتی در جریان گذاشته می‌شوند و تلاش‌ صورت می‌گیرد تا از هرنوع فساد و کارشکنی در تطبیق پروژه‌ها و سایر کارهای زیربنایی جلوگیری صورت گیرد. هرگاه مشکلی در جریان کارهای انکشافی و سایر پروژه‌های عامل‌منفعه پیدا شود، جهت حل مشکل به اساس مکتوب به مقام ولایت گزارش داده می‌شود تا در مورد اقدام جدی صورت گیرد.
اعضای شورای ولایتی پنجشیر در نظارت از اعمال حکومت محلی تا هنوز با چه چالش‌های روبرو شده‌اند؟
در ولایت پنچشیر هیچ چالشی از طرف حکومت محلی سد راه شورای ولایتی تا هنوز وجود نداشته است و اعضای شورای ولایتی به اساس قانون و طرزالعمل‌های این شورا از اعمال حکومت محلی نظارت می‌کنند. تا هنوز در جریان کارهای نظارتی و مشوره دهی با هیچ مشکلی دچار نبوده‌ایم.
مردم همواره از نبود نظارت به اعمال حکومت در ولایات و سؤاستفاده‌ها حتا از اعضای شورای ولایتی در گماشتن نزدیکانشان در سُمت‌های، شکایت دارند، از نظر شما در پنجشیر مردم چقدر از کار شورای ولایتی رضایت دارند؟
در ولایت پنجشیر ۸۰ – ۹۰ درصد مردم از کارکرد شورای ولایتی رضایت دارند، تا هنوز یک شکایت از مردم در مورد استفاده سوء از صلاحیت‌ها و خویش‌خوری‌های اعضای شورای ولایتی صورت نگرفته است و به ریاست شورای ولایتی آورده نشده است.
کارکرد شورای ولایتی پنجشیر در حل مشکلات مردم و نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی و آموزش و پرورش چقدر موثر تمام شده است؟
کمیته حل منازعات که دارای رییس و دو عضو می‌باشد همواره به شکایات که از قریه و قصبات به این شورا می‌رسد رسیده‌گی لازم می‌کنند و هم‌چنان، آموزش و پرورش که یکی از نکات اصلی و مورد توجه مردم و اعضای شورای ولایتی است. در تطبیق آن به شکل جدی نظارت صورت می‌گیرد تا از هرنوع فساد و کم‌کاری که صدمه آن برای فرزندان معارف می‌رسد جلوگیری صورت گیرد.
عملکرد شورای ولایتی در امر نظارت و مشوره دهی در پروژه‌های انکشافی چقدر موثر است و در پروژه‌های که به مشوره شما وارد برنامه‌های انکشافی می‌شود کدام موضوعات بیشتر مورد توجه است؟
نظارت و مشوره دهی در پروژه‌های انکشافی از صلاحیت‌ شورا‌های ولایتی است تا زمانی که یکی از اعضای شورای ولایتی در پروژهای انکشافی حضور نداشته باشد و نقد و نظر خود را بیان نکند، آن پروژه داخل راهبرد انکشافی نمی‌شود. بنابراین، اعضای شورای ولایتی باید در همه اموری که صلاحیت نظارتی و تأییدی دارند، حضور داشته باشند. در پروژه‌های انکشافی آموزش و پرورش، بند برق، برق وارداتی بازسازی جاده‌ها که جاده خاواک هم اکنون تحت باسازی قرار دارد و همچنان، جاده منتهی به کوتل انجمن بدخشان که از اخیر ولسوالی پریان شروع می‌شود و اعمار جاده موازی با جاده ولایت پنجشیر در برنامه‌های انکشافی این ولایت قرار دارد. هم‌چنان، اعمار بند برق جدید پنجشیر است که عنقریب تمام این ولایت را تحت پوشش برق قرار می‌دهند.
عمده‌ترین نکاتی که در قانون برای شورای ولایتی ذکر شده نظارت، بررسی و تأیید از کارکرد حکومت محلی است، اعضای شورای ولایتی پنجشیر چقدر موفق بوده‌اند در استفاده این سه گزینه؟
کمیته تدارکات که متشکل از اعضای شورای ولایتی، نماینده والی سایر نهادهای در ولایت حضور دارند که تمام پروژه‌های که به دواطلبی داده می‌شود، توسط این کمتیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که شورای ولایتی در آن ۹۰ درصد سهم نظارتی دارد و هیج گاهی اجازه نمی‌دهد تا در پروژه‌ها اختلاس صورت گیرد.
اگر شورای ولایتی با صلاحیت‌ دارد در یک ولایت وجود نداشته باشد، چه کارهای صورت می‌گیرد که بیشتر به ضرر مردم تمام می‌‌شود؟
اگر شورای ولایتی که حیثیت پارلمان کوچک را در یک ولایت دارد، وجود نداشته باشد، پراکنده‌گی و تداخل وظیفه‌یی و کارشکنی در کارهای انکشافی صورت می‌گیرد و هم‌چنان فساد به شکل سرسام‌آور در پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی دولت ایجاد می‌شود. نظارت از کار و اعمال دولت وجود نمی‌داشته باشد این بزرگترین ضرر را متوجه مردم ملکی می‌سازد. در حال حاضر شورای ولایتی ماه در ماه از کارها و اعمال دولتی در ولایات نظارت کرده و گزارش می‌گیرد تا از فساد و کارشکنی به شکل جدی جلوگیری صورت گیرد. درصورت نبود شورای ولایتی در یک ولایت، مسوولیت آن را دادستانی نیز انجام داده نمی‌تواند.
نظارت از پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در امر کاهش فساد اداری چقدر موثر تمام شده است؟
فساد اداری از لایه‌های بالای حکومتی تا پایان جریان دارد؛ اما نظارت بر تطبیق پروژه‌های انکشافی در امر کاهش فساد اداری موثریت خود را داشته است. برخی از موارد فسادزا وجود داشته است که شورای ولایتی پنجشیر آن را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.