اکرم خپلواک: حزب اسـلامی بایـد خلع سـلاح شود

گزارشگر:ناجیه نوری / سه شنبه 19 دلو 1395 - ۱۸ دلو ۱۳۹۵

اکرم خپلواک رییس کمیسیون تطبیق توافق‌نامه صلح دولت با حزب اسلامی می‌گوید: حزب اسلامی باید خلع سلاح شود و مهمات خود را تسلیم کند؛ زیرا معنی پیوستن به روند صلح، تسلیمی سلاح و مهمات است.
آقای خپلواک به روزنامه ماندگار گفت که پیوستن به پروسه صلح به معنای تسلیم سلاح و مهمات به حکومت افغانستان است؛ زیرا کسانی‌که شامل mandegar-3حکومت می‌شوند باید سلاح خود را تسلیم دولت افغانستان نمایند.
خپلواک در مورد مکانیزم جمع‌آوری سلاح و مهمات حزب اسلامی گفت: کمیسیون ما روی مکانیزم جمع‌آوری سلاح و مهمات افراد حزب اسلامی کار می‌کند.
در همین حال، مسوولان در وزارت دفاع ملی می‌گویند که از تصمیم و برنامه‌های حکومت برای خلع سلاح کردن حزب اسلامی حمایت می‌کنند.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به روزنامه ماندگار گفت: ما از فیصله‌های دولت افغانستان در مورد حزب اسلامی حمایت می‌کنیم و هر هدایتی که به ما داده شود را انجام می‌دهیم.
اما کریم امین، نمایندۀ با صلاحیت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز یکشنبه ۱۷ دلو در کابل گفت که خلع سلاح افراد این گروه، مشمول توافق‌نامۀ صلح با حکومت افغانستان نیست.
وی می‌گوید: «سلاح در زمین گذاشته شده، آتش بس شده، در این توافق‌نامه تسلیمی سلاح مطرح نیست، بلکه انحلال بخش نظامی است. امکان ندارد که در یک منطقه مجاهدین حزب اسلامی، خلع سلاح شوند و یا سلاح شان را به زمین بگذارند. درحالی که مورد تهدید امنیتی کسانی استند که هنوزهم می‌خواهند جنگ را ادامه بدهند و خون ریزی ادامه پیدا بکند».
این سخنان در حالی ابزار می‌شود که در ماده هجدهم و بخش دوم توافق‌نامه آمده است : تعهدهای حزب اسلامی افغانستان ماده هجدهم: بعد از اعلام رسمی این موافقتنامه از سوی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان رسما اعلام می‌نماید که بخاطر مصالح کشور و قطع دایمی جنگ و خشونت و تامین صلح پایدار بعنوان حزب مهم سیاسی در کشور فعالیت نموده، قانون اساسی کشور را رعایت، آتش بس دایمی را برقرار و هر نوع تحریکات نظامی اش را متوقف و تشکیلات نظامی خویش را منحل می‌سازد. کمسیون مشترک اجرایی تدابیر لازم را برای تحقق این ماده در اسرع وقت فراهم می‌سازد. همچنین حزب اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد تا آن عده از اسرایی را که در قید اسارت بسر می‌برند با امضای این موافقتنامه در اسرع وقت رها و تسلیم دولت افغانستان نمایند. دولت جمهوری افغانستان تدابیر لازم را برای امنیت افراد حزب اسلامی افغانستان بعهده می گیرد.
با این حال، فرمانده میرویس، فرمانده محلی حزب اسلامی در بغلان گفته: « اگر حکمتیار صاح آمدنش در وطن ما یک نظام اسلامی و شرعی را آورده توانست، ما همراهش موافق استیم و اگر نی ما مبارزه به خاطر رضای خدا می‎کنیم، تا که نظام اسلامی نیاید با هیچ کس موافق هم نیستیم».
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با امضای توافق‎نامه صلح با حکومت وحدت ملی آتش بس کرده است، اما به نظرمی‌رسد که هنوزهم تفنگ داران این حزب فعالیت‌های مسلحانه دارند.
حزب اسلامی، آمار دقیقی از شمار جنگ‌جویانش در کشور به دست نمی‌دهد. اما تفنگ‌داران این حزب هنوز هم در بخش‌هایی از کشور فعالیت‌های مسلحانه گسترده دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.