دیروز سناتوران انتصابی مجلس سنا را ترک کردند

گزارشگر:چهار شنبه 16 حمل 1396 - ۱۵ حمل ۱۳۹۶

سناتوران انتخابی و انتصابی مجلس سنا باهم جنجال کردند و سناتوران انتصابی نشست عمومی این مجلس را ترک کردند.
سناتوران انتصابی نشستروز سه شنبه (۱۵ حمل) مجلس سنا را پس از آن ترک کردند که رحمت الله اچکزی ادامه حضور آنان را در این مجلس غیر قانونی خواند.
آقای اچکزی که در مورد قانون شکنی حکومت مبنی بر عدم برگزاری انتخابات صحبت می‌کرد گفت: “یک ثلث مجلس سنا اصلاً حضور ندارد(ثلث انتخابی شورای های ولسوالی) و ثلث mandegar-3دیگریعنی سناتوران انتصابی نیز به صورت غیر قانون در مجلس سنا به کار شان ادامه دهند”.
به گفته وی، سناتوران انتصابی بر اساس فرمان رییس جمهور انتصاب می شوند ولی رییس جمهور غنی تا یک مدت نامعلوم دوره کاری سناتوران انتصابی سابقه را تمدید کرده که در قانون اساسی مشخص نیست.
او بیان داشت که رییس جمهور باید بر مبنای قانون اساسی و براییک دوره کامل سناتوران انتصابی را معرفی کند؛ اما در فرمانش گفته که سناتوران سابقه باید تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که معلوم نیست چه زمانی برگزار شود، می توانند به کار شان ادامه دهند.
این سخنان آقای اچکزی واکنش سناتوران انتصابی را در پی داشت و آنان به رسم اعتراض نشست عمومی مجلس سنا را ترک کردند.
محمد حسن هوتک یک عضو انتصابی سنا گفت: “رییس جمهور در مورد انتخاب سناتوران انتصابی صلاحیت کامل دارد و او طی فرمانی مدت کاری سناتوران انتصابی را تمدید کرده است و این صبغه ای قانونی دارد”.
او انتقاد آقای اچکزی را در این زمینه بی مورد خواند.
پس از چند دقیقه سناتوران انتصابی نشست عمومی سنا را ترک کردند و اینگونه نصاب مجلس را شکستند.
مجلس سنا از سه ثلث ۳۴ نفری تشکیل شده که یک ثلث آن از طریق شوراهای ولایتی،یک ثلث آن از طریق شوراهای ولسوالی و یک ثلث آن از طرف رییس جمهور گزینش می شوند.
اما ثلثی که از سوی شوراهای ولسوالی در مجلس سنا راه مییابند تا هنوز به دلیل عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی معرفی نشده و جای آنان در مجلس سنا خالی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.