حامدکرزی: امریکا سیاست دوگانه را کنار گذاشته در آورن صلح همکاری کند

- ۰۴ ثور ۱۳۹۶

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور می‌گوید، امریکا باید سیاست دوگانه در مورد افغانستان را کنار گذاشته و در آوردن صلح همکاری کند.
حامد کرزی در کنفرانس خبری که پس از چاشت دیروز در کابل برگزار کرد، گفت که دست‌هایی برای تفرقه و نفاق، قوی در کشور فعالیت دارند و نیز مردم، رسانه‌ها و حکومت را به هم‌آهنگی برای دفاع از مصالح کشور دعودت کرد.
MANDEGARآقای کرزی گفت که در رسانه‌ها، افرادی به عنوان کارشناس نفاق قومی را دامن می‌زنند.
رییس‌جمهور پیشین از طالبان خواست که راه صلح را انتخاب کرده و دست از جنگ بردارند. او گفت: «به‌خاطری طالبان را برادر خطاب کردم که آنان را به صلح دعوت کنم.»
کرزی بیان داشت: طالبان باید دست از جنگ بردارد و زمینه‌ساز استعمال بمب امریکایی در افغانستان نگردند.
او از امریکا انتقاد کرده و اظهار داشت که این کشور در قبال افغانستان سیاس ‌دوگانه دارد، زیرا در حضور امریکا، طالبان سرکوب نشدند، دست مداخلۀ پاکستان کوتا نگردید و نیز جنگ ادامه پیدا کرد و بزرگ‌ترین بمب  نیز استعمال گردید.
رییس‌جمهور پیشین از امریکا خواست تا به‌جای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان، در زمینۀ آوردن صلح در کشور همکاری کند. حامدکرزی گفت: برای افغانستان آروزی صلح دارم و پسر و دخترانم هم در افغانستان زنده‌گی خواهند کرد.
حامد کرزی گفت که هر روز میرویس، پسر بزرگش از مادرش می‌خواهد که با موتر به مکتب نرود، بلکه می‌خواهد با بایسکل برود.
کرزی گفت: آروز دارد در کشور صلح شود تا پسر و دخترانش و فرزندان افغانستان در امنیت زنده‌گی کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.