اعضای مجلس: غنی به شورای ملی فراخوانده خواهد شد

۵ ثور ۱۳۹۶

مجلس نماینده‌گان رییس حکومت وحدت ملی را به بی احترامی به مصوبات شورای ملی و انحصار قدرت متهم کرد و هُشدار داد در صورتی‌که این دیکتاتوری ادامه پیدا کند، او را جهت پاسخ‌گویی به شورای ملی فرا می‌خواند.
اعضای نماینده‌گان مجلس می‌گویند که تمامی مشکلات جاری در کشور ناشی از انحصار طلبی قدرت توسط آقای غنی است و او صلاحیت‌های اکثر وزیران کابینه را قبضه MANDEGARکرده است.
مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز دوشنبه، ۴ ثور خود، حمله به قول اردوی شاهین، عدم توشیح مصوبات شورای ملی و عدم معرفی نامزد وزیران جدید کابینه از سوی رییس حکومت وحدت ملی را به بحث گرفت.
رییس مجلس ادعا دارد که آقای غنی به مصوبات مجلس احترام ندارد و در دوسال گذشته ۲۵ مصوبه شورای ملی را به دلیل خواست‌های شخصی خود، توشیح نکرده است.
برخی نماینده‌گان مجلس به شدت از انحصارطلبی قدرت توسط آقای انتقاد کردند و یاد آورشدند که او برخلاف قانون اساسی کشور، همانند شاه مطلقه عمل کرده و تمامی صلاحیت‌ها را در قبضه خود گرفته است.
آنان تاکید ورزیدند که رییس حکومت وحدت ملی باید از «خودکامه‌گی» بگذرد و در تقرری‌های مقام‌های بلند پایه دولتی بویژه مقام‌های امنیتی، توشیح مصوبات شورای ملی مطابق به قانون اساسی کشور رفتار کند.
به گفتۀ نماینده‌گان مجلس، تازمانی که آقای غنی از تقرری بی مورد افراد ناتوان و غیر مسلکی وابسته به خودش، دست برندارد، در وضعیت امنیتی کشور تغییراتی نخواهد آمد.
عبدالروف انعامی یک عضو مجلس گفت: رییس حکومت تمام قدرت حکومت را انحصار کرده و به جز از ۴ یا ۵ وزیر، دیگر وزیران کابینه حتا صلاحیت برکناری رییس دفتر خود را ندارند؛ آقای غنی تنها به وزیران مسولیت داده و تمام صلاحیت‌های آنان را خودش قبضه کرده است.
آقای انعامی گفت که رییس حکومت وحدت ملی حتا صلاحیت‌های و شورای ملی را نیز سلب کرده است و رییس اجرایی را به یک مامور خود تبدیل کرده است، یعنی خود را سلطان تمام عیار ساخته است.
عبدالرحیم ایوبی هم تاکید ورزید که رییس حکومت در حل مشکلات کشور بی کفایت است و مجلس باید در مورد او تصمیم بگیرد.
برخی نماینده‌گان در خصوص تشدید ناآرامی‌ها در کشور گفتند که حکومت طرح امنیتی مشخصی ندارد و به همین دلیل مشکلات امنیتی هر روز بیشتر می‌شود.
عبدالطیف پدرام عضو مجلس در نشست عمومی دیروز گفت: «چرا نمی‌توانیم امنیت کشور را بگیریم به‌خاطری که طرح مشخص امنیتی نداریم؛ استراتیژی امنیتی باید محلی شود، زیرا افراد محل با چالش‌ها و مشکلات منطقه خود آگاه است و به درستی می تواند دفاع کند».
در آخر نشست دیروز مجلس، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس، انحصارگرایی قدرت را توسط رییس حکومت وحدت ملی را خلاف قانون اساسی خواند و تاکید ورزید که آقای غنی نباید صلاحیت‌های سایر اعضای کابینه را سلب کند.
آقای ابراهیمی در مورد تعلیق مصوبات شورای ملی گفت که آقای غنی مطابق به قانون اساسی کشور صلاحیت تعلیق مصوبات مجلس را ندارد و مجلس از حق مردم دفاع می کند و او باید به مصوبات شورای ملی احترام بگذارد.
رییس مجلس در خصوص عدم معرفی نامزد وزیران از سوی حکومت هم گفت که هیأت اداری مجلس یک بار دیگر با رییس حکومت وحدت ملی از نزدیک می‌بیند و در صورت که بازهم آقای غنی تخطی کند مطابق به قانون تصمیم خواهد گرفت.
بربنیاد قانون اساسی شورای ملی صلاحیت پاسخ خواستن از رییس حکومت را دارد و برخی نماینده‌گان در نشست دیروز مجلس نیز تاکید داشتند که رییس جمهور به دلیل قانون شکنی‌های متعدد و به بحران بردن امنیت کشور باید از سوی شورای ملی فرا خوانده شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.