آغاز کارزار جهانی بهبود کیفیت آموزش و پرورش

گزارشگر:دوشنبه 1 جوزا 1396 - ۳۱ ثور ۱۳۹۶

mandegar-3کارزار ملی بهبود کیفیت‌ آموزش و پرورش در افغانستان آغاز شد. جنبش پشتی‌بانی از آموزش و پرورش باکیفیت با همکاری وزارت معارف این کارزار را در ۲۱ ولایت کشور به راه انداخته است.
مسؤولان جنبش پیشتی‌بانی از آموزش و پرورش باکیفیت، از سیاسی‌شدن نظام آموزشی انتقاد می‌کنند و از حکومت می‌خواهند آموزش و پرورش را در صدر برنامه‌های خود قرار بدهد.
هدف اساسی این کارزار؛ آموزش و پرورش باکیفیت، مصون و رایگان به ‌تمام شهروندان کشور گفته شده است.
رحیم جامی، مسؤول این جنبش در افغانستان می‌گوید، حکومت باید برای افزایش کیفیت آموزش پرورش، معارف را از سیاست جدا کند.
محمدابراهیم شینواری، معین آموزشی وزارت معارف نیز می‌گوید که گسترش ناامنی‌ روی کیفیت آموزش و پرورش در کشور تأثیر منفی گذاشته است. آقای شینواری اطمینان می‌دهد که وزارت معارف برای افزایش کیفیت آموزشی برنامه‌های ‌ویژه‌یی را روی دست دارد. او کم‌بود آموزگاران مسلکی و نبود خدمات توزیع کتاب را از مشکلات اساسی معارف افغانستان می‌داند.
کارزار جهانی آموزش و پرورش با عضویت صدها هزار نهاد به شمول افغانستان، همه‌ساله در بیش از ۱۱۲ کشور جهان راه اندازی می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.