وقتی بی خبری از فناوری تشت رسوایی ارگ را از بام می‌اندازد

گزارشگر:دوشنبه 27 سنبله 1396 ۲۶ سنبله ۱۳۹۶

برخی رسانه‌های کشور، دیروز سندی را نشر کردند که نشان می‌داد ریاست جمهوری به دنبال مسایل قومی است و تلاش دارد که ارگ و ادارۀ امور را در انحصار افراد خودی قرار داهد و افرادی از دیگر اقوام را به روش بسیار بدوی، به شکل ظاهری استفاده کند.
این سند دارای دوزاره ماده است و بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، در تلگرام عمومی ادارۀ امور، نشر شده و دقایقی بعدتر دوباره حدف گردیده است. احتمال می‌رود که قرار بوده این سند که دستورالعمل سیاسی اجرایی است، در کانال دیگری، برای یک حلقه خاص، شریک ساخته می‌شد؛ اما به اشتباه در کانال عمومی ادارۀ امور که هشتصد کاربر دارد، شریک ساخته شده است. بر بنیاد گزارش‌ها، کسی از کارمندان ادارۀ امور که این سند را به نحوی بارگذاری کرده است، به زودی متوجه شده و ادعا کرده است که از لبتاب او سواستفاده شده و چنین سندی بارگذاری شده است.
اما قصه هرچه که باشد، نشر چنان سندی در آن فضایی مجازی و کانال رسمی ادارۀ امور، ثابت کرد که دولت آقای غنی تا کدام پیمانه در زدوبندهای قومی دخیل است و این، همۀ آن اطلاعات، تحلیل‌ها برداشت‌ها و ادعاهایی را که از قومی برخورد کردن آقای غنی و دستگاه او حکایت می‌کند، به شکل دلخواهی آفتابی کرده است.
این نوع اتفاق‌ها شاید در افغانستان زود به فراموشی سپرده شود و مورد بررسی قرار نگیرد؛ اما مسلماً در هر کشور دیگری که دولت مسوول وجود داشته باشد و نهادهای قضایی مستقل بر آن مسلط باشند، این نوع آسناد جداً قابل پیگیری است و کار را به جاهای باریک می‌کشاند.
بر بنیاد این سند، در اکثر پست‌ها کسانی باید حمایت شوند که پشتون باشند و از دیگر اقوام باید کسانی را به‌صورت نمایشی، بگمارند و حتا به جای فارسی زبان‌ها، از پشتون‌های هرات که پشتو نمی‌فهمند استفاده شود. داشتن و نداشتن کارت ورد برای کارمندان ریاست‌جمهوری هم به اساس نظریۀ قومی، یکی دیگر از ماده‌های این سند است. این سند به خوبی خود آشکار می‌سازد که تمسک به مسایل قومی در دستگاه آقای غنی، در یک سطح بسیار بدوی و غیر قابل باور وجود دارد و به عنوان یک نمونه از خروار اقدامات و تصامیم غیر ملی و مدنی این حاکمان، نشان می‌دهد که نگاه به وضعیت کشور، از کدام زاویه است. این سند که بدون شک به دلیل عدم دانش استفاده از فناوری درز کره است، در واقع تشت رسوایی حکومت آقای غنی را آز بام انداخته است. شاید حالا ارگ و ادارۀ امور یک صدا بگویند که این سند جعلی است و درست نیست و لبتاب فلان کارمند مورد سو استفاده قرار گرفته است؛ اما این اتفاق نشان میدهد که وحدت ملی، تحمل و همدیگر پذیری در قاموس سیاسی ارگ نشینان به خصوص حلقۀ اصلی تصمیم گیرنده وجود ندارد و این برای کشوری مثل افغانستان که نیازمند داشتن یک ادارۀ سالم و همه شمول می‌باشد به زهری مانند است؛ زیرا مطالعۀ کامل این سند، عرق شرم را از جبین هر انسان با وجدان این سرزمین میچکاند که چگونه بجای اینکه دم و دستگاه ریاست‌جمهوری، در شرایط کنونی با همدلی و صداقت و وفا داری به تعهدات حرکت کنند و همدیگر پذیری قومی را مدنظر قرار دهند، یک سره به دهل سرنای قومی آن هم به بدوی ترین شکل ممکن آن، می‌نوازند.
بنابراین حالا که عدم دانش درست یک کارمند در استفاده از فناوری کمپیوتری و انترنیتی، سبب بروز چنین سند مهم یا دستورالعمل سیاسی – کاری شان شده است، باید درسی باشد برای همه دستگاه آقای غنی که هیچ‌گاهی بار کجی را با خود حمل نکند؛ زیرا بار کج به منزل نمی‌رسد و این هم از به منزل نرسیدنش.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.