ابراهیمی بر حکمتیار : تبصره‌های بی‌مورد نکن!

گزارشگر:یک شنبه 21 عقرب 1396 - ۲۰ عقرب ۱۳۹۶

اعضای مجلس نماینده‌گان با انتقاد از اظهارات گلبدین حکمتیار می‌گویند که جنگ افغانستان قومی نیست.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان که پیشینۀ عضویت حزب اسلامی را دارد، در برابر اظهارات اخیر رهبرحزب اسلامی که جنگ افغانستان را mandegar-3جنگ قومی عنوان کرده واکنش نشان داده و گفت که جنگ افغانستان جنگ تحمیلی است که از سوی حدود بیست گروه هراس‌افگن به پیش برده می‌شود و نظامیان کشور، در دفاع از کشور و مردم در برابر آنان مبارزه می‌کنند ونباید در برابر این نیروها تبصره‌های بی‌مورد صورت گیرد.
آقای ابراهیمی بیان داشت: “جنگ از بیرون بر افغانستان تحمیل شده و این جنگ قومی نیست و گروه‌های هراس‌افگن پیوسته از مردم قربانی می‌گیرند و به هیچ عنوان جنگ قومی ‌نیست و نیروهای امنیتی در برابر این هراس‌افگنان می‌جنگند و مقدس‌ترین خون است که از نظامیان‌ کشور ریخته می‌شود و دنباید تبصره‌های بیجا در این‌ مورد صورت گیرد.”
درهمین‌حال شماری‌ ازنماینده‌گان‌مجلس ازاظهارات اخیر گلبدین حکمتیار در باره قومی‌خواندن جنگ درافغانستان نیزسخت انتقاد کردند.
عبدالولی نیازی، نمایندۀ بدخشان در مجلس اظهار داشت: “ این‌ صحبت‌های ‌حکمتیار ناجوانمردانه بود. این‌ صحبت‌ها جامعه جهانی را به تشویش‌ می‌اندازد و دندان پاکستان را در برابرافغانستان تیزتر می‌سازد. عنوان کردن جنگ افغانستان را به شکل قومی جفا به حق مردم افغانستان است وتلاش دارند تا کشور را به دهه نود ببرند.”
نظیفه ذکی، نماینده کابل در مجلس نیز اضافه کرد: “هیچگاه جنگ قومی و مذهبی در افغانستان نبوده و با این اظهارات می‌خواهند تا وضعیت را به‌ سوی جنگ سوق بدهند و دیگر باید به این افراد فرصت داده نشود که موضوعات قومی را دامن بزنند.”
نماینده‌گان مردم در مجلس تاکید می‌ورزند که بسیاری از دسیسه‌ها بویژه دامن زدن به موضوعات قومی از سوی سازمان استخبارات بیرونی سازماندهی می‌شود و باید جلواین دسیسه‌ها گرفته شود، درغیر آن وضعیت در کشور بدترخواهدشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.