هشـدار نماینـده‎گان مشـرقی از گستـرش داعـش در ننـگرهار

گزارشگر:سه شنبه 7 قوس 1396 - ۰۶ قوس ۱۳۹۶

نماینده‎گان مجلس از گسترش فعالیت داعش در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ابراز نگرانی دارند.
نماینده‎گان مردم ولایت‌های مشرقی در مجلس نماینده‎گان می‌گویند که گروه داعش اخیراً فعالیت خود را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار افزایش داده و mandegar-3باشندگان این ولسوالی مجبور به ترک خانه های شان شده اند.
تروریستان داعشی از چند هفته به این سو به فعالیت های شان در ولسوالی خوگیانی افزایش داده اند.
سایمه خوگیانی نمایند مردم ننگرهار در مجلس گفت که گروه داعش فعالیت های خود را در ولسوالی خوگیانی افزایش داده و بیشتر باشندگان این ولسوالی مجبور به ترک خانه های شان شدند.
خانم خوگیانی افزود که بیجاشدگان این ولسوالی به شدت در رنج و عذاب اند.
به گفته او، نیروهای امنیتی در رفع تهدیدهای داعش در ولسوالی خوگیانی تاهنوز عملیاتی را راه اندازی نکرده و نیز به بیجا شدگان این ولسوالی هیچ گونه کمک رسانی نشده است.
صالح محمد صالح نماینده مردم کنر نیز وضعیت مردم و بیجاشدگان در ولسوالی‌های خوگیانی و اچین را وخیم خواند.
آقای صالح افزود که مجلس نماینده‎گان باید از حکومت بخواهد که به این دو ولسوالی توجه کند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‎گان نیز با اشاره به این که گسترش فعالیت داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار مردم را پریشان کرده است، از نهادهای امنیتی کشور خواست که فورا برای انجام عملیات نظامی در این ولسوالی اقدام کنند.
آقای ابراهیمی که در نشست روز دوشنبه (۶ قوس) مجلس نماینده‎گان صحبت می کرد، همچنین از کمیته رسیدگی به حوادث کشور نیز خواست که به بیجا شدگان ولسوالی خوگیانی کمک رسانی کند.
برخی ولسوالی‌های ننگرهار از چند سال به این طرف شاهد حضور و فعالیت گسترده افراد وابسته به داعش بوده اند.
نیروهای امنیتی کشور عملیات های گسترده ای را برای سرکوب داعش در بخش های مختلف ننگرهار انجام داده اند.
اما؛ هم اکنون گروه داعش فعالیت‌های خود را از چند هفته به این سو در ولسوالی خوگیانی ننگرهار گسترش داده که شماری زیادی از باشندگان این ولسوالی مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند.
نماینده‎گان ننگرهار می‌گویند که نهادهای امنیتی تا هنوز عملیات نظامی را برعلیه گروه داعش در خوگیانی راه اندازی نکرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.