نامۀ شماری از منصوبان وزارت معارف در شکایت از خلاف‌کاری برخی از مکتب‌های خصوصی/ به ادارۀ محترم روزنامۀ وزین ماندگار

گزارشگر:چهار شنبه 8 قوس 1396 - ۰۷ قوس ۱۳۹۶

mandegar-3از اینکه در معارف کشور، سلیقه‌ها حاکمیت می‌کند تا قانون، مقررات لوایح و طرزالعمل‌ها ارزش پر کاهی را هم ندارند. به همین دلیل در بخش موسسات تعلیمی خصوصی شهر کابل دو ریاست (ریاست معارف شهر کابل؛ ریاست نوتشکیل موسسات تعلیمی خصوصی) فعالیت می‌کند، با آن‌هم تخطی‌هایی در موسسات تعلیمی خصوصی به مشاهده می‌رسد که فرداها به چیستان و ضرب‌المثل‌ها مبدل خواهد شد.
از جملۀ این تخطی‌ها:
در مادۀ ۶ مقررۀ موسسات تعلیمی خصوصی چنین نگاشته شده است: مؤسس مکتب، قبل از کسب جواز فعالیت نمی‌تواند فعالیت تعلیمی داشته باشد؛ اما ما چندین مکتب را سراغ داریم که بالاتر از جواز فعالیت معارف در مغایرت با مقرره و موسسات تعلیمی خصوصی فعالیت دارند. این مکاتب عبارت اند از :
۱- متوسطۀ الماس علم که در ناحیه ۱۱ شهر کابل موقعیت دارد؛ عملا شاگردان صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم را تدریس می‌نماید.
۲- ابتدائیه حضرت معاویه مربوط ناحیه ۸ شهر کابل، عملا شاگردان صنف هفتم را تدریس میکند.
۳- ابتدائیه فخار واقع ولسوالی بگرامی برای شاگردان صنف هفتم تدریس می‌کند.
۴- ابتدائیه مهد آزادی، مربوط ناحیه ۱۳ شهر کابل ، برای صنف هفتم تدریس میکند.
۵- ابتدائیه لوح قلم مربوط ناحیه ۱۳ شهر کابل، شاگردان صنوف هفتم، هشتم و نهم را تدریس می‌کند.
۶- ابتدائیه بهلول دانا، مربوط ناحیه ۵ شهر کابل، شاگردان صنف هفتم دارد.
۷- ابتدائیۀ اصلاح ۳ مربوط ناحیه ۵ شهر کابل برای شاگردان صنف هفت، هشت و نه تدریس میکند.
پس وزارت معارف با این طول و عرض، این همه تخلفات را در مرکز شهر کابل و زیر حلق خویش نمی‌بیند، برای جلوگیری تخلفات در ولایات، از این اداره چه انتظار باید داشت. انتظار ما با نوشتن این نامه به روزنامۀ ماندگار این است که مسوولان در وزارت معارف متوجه این نوع سیاه بازی‌ها و خلاف ورزی ها شوند تا تحصیلات و تعلیمات در کشور فدای مصلحت‌های اقتصادی و قانون شکنی نشود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.