برکناری عطا محمد نور و میدان‌دادن به داعش در شمال

گزارشگر:یک شنبه 26 قوس 1396 ۲۵ قوس ۱۳۹۶

در این روزها، بحث ماندن و یا هم رفتن عطا محمد نور والی ولایت بلخ بار دیگر بالا گرفته است. آخرین گفته‌ها در این مورد این است که جمعیت اسلامی- حزبی که عطا محمد نور رییس اجرائیه آن است- از آقای نور در برابر تصمیم ارگ مبنی به برکناری او حمایت می‌کند. اما به نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری استعفانامۀ قبلی آقای نور را امضا کرده است؛ اما به دلایلی هنوز آن را رسانه‌یی نکرده است. یعنی ارگ یک دست آویز هم برای برکنار کردن آقای نور دارد.
اما برکنارشدن و یا ماندن یک والی در ولایتی امری بسیار طبیعی است و دولت می‌تواند که در مورد ماموران بلند مقام چنین تصامیمی را اتخاذ کند و این قابل کشمکش نیست؛ اما در دولت وحدت ملی وضعیت به همین ساده‌گی هم نیست؛ زیرا این دولت توسط همین شخصیت‌ها شکل یافته است و همین‌ها در سمت و سو دادن سیاست در افغانستان نفش دارند و این شخصیت‌ها در امر ثبات در کشور موثر بوده‌اند.
مسأله دوم این است که برخورد ریاست‌جمهوری با این مسأله کاملا سیاسی و قومی است. زیرا برنامۀ ارگ حذف دیگر گروه‌های قومی از اریکۀ قدرت و یا هم ضعیف کردن آن‌هاست که به بهانه‌های مختلف تا کنون در چند مورد این برنامه عملی شده است.
از طرف دیگر، کشیده‌گی‌هایی که میان ریاست اجرائیه و حامیان دیروز آن از جمله عطا محمد نور جریان دارد، نیز ارگ را به چنین اقدام‌های غیر اصولی قوت می‌‌دهد. اما قصه هرچه که باشد، برکنار کردن عطا محمد نور، در شرایطی که کشور به ثبات نیاز دارد، امری پسندیده نیست؛ زیرا با چنین اقدامی، زمینه‌سازی برای رشد طالب و داعش در شمال بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد که ظرفیت‌هایی در بلخ تعبیه شده اند که می‌توانند در نبود عطا محمد نور، آن ولایت را به کانون داعش در شمال تبدیل کنند. وقتی که چنین تهدیدی در پشت سر برکناری والی بلخ مطرح باشد، قطعاً ماندن و نماندن والی آن ولایت اهمیت پیدا می‌کند و برکناری عطا محمد نور را از سطح یک برنامه ساده اداری دولتی، به سطح سیاسی و امنیتی بالا می‌برد. زیرا چنین اقدامی به امنیت ملی کشور هم رابطه می‌گیرد.
از جانب دیگر، دولت وحدت ملی شکل یافته از همین چهره‌ها و گروه‌هاست و اگر این‌ها یکی پی دیگر از قدرت کنار زده شوند، مفهوم دولت وحدت ملی به دولت تک قومی کاهش می‌باید ولو که جانشین عطا از قوم او باشد. زیرا هر کس دیگری که جانشین عطا می‌شود از توان و تعیین کننده‌گی او در امر سیاست برخوردار نیست. بنابراین ارگ باید به این نکته توجه کند که با برکناری عطا محمد نور از بلخ در کنار این‌که اختلاف‌های سیاسی را بیشتر می‌سازد و رهبران دولت وحدت ملی را نیز در تنگا قرار می‌دهد، طالب و داعش میدان بازتری برای حضور در آن ولایت و در کل در شمال کشور پیدا می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.