ملل متحد از پیامدهای کاهش کمک‌های مالی امریکا هشدار داد

گزارشگر:دو شنبه 11 جدی 1396 - ۱۰ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3رییس برنامه انکشافی سازمان ملل کاهش کمک‌های مالی از سوی ایالات متحده امریکا را مشکل ساز خواند. ایالات متحده بیشترین پول را به سازمان ملل می پردازد و با کاهش آن پروژه های زیاد انکشافی در جهان با خطر مواجه خواهند شد.
اخیم شتاینر رییس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) به خبرگزاری «ای پی دی» در ژنیو گفت اگر ایالات متحده امریکا بیشتر از این کمک های مالی خود را کاهش بدهد، این امر پیامدهای گسترده ای برای فعالیت های اداره برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد داشته و در مجموع توانایی عمل این سازمان را متأثر می‌سازد.
شتاینر، بلندرتبه ترین مأمور آلمانی در سازمان ملل، تأکید کرد که «برنامه انکشافی سازمان ملل متحد مجبور خواهد شد که از بسیاری از کشورها بیرون برود، پروژه های خود را متوقف بسازد، دفاتر خود را ببندد و کارمندان خود را برکنار کند». به قول وی کاهش فعالیت های برنامه انکشافی ملل متحد روی نهاد‌های دیگر سازمان ملل، مانند کمیساری عالی این سازمان در امور پناهجویان، اثر خواهد گذاشت، زیرا برنامه انکشافی ملل متحد در بسیاری از کشور‌ها، مؤسسات دیگر این سازمان را در عرصه لوژستیکی حمایت می‌کند. شتاینر افزود: «چنین چیزی برای مردمانی که از ما کمک دریافت می‌کنند، بسیار تلخ تمام می‌شود.»
به اساس اظهارات شتاینر، ایالات متحده امریکا سالانه به طور منظم ۸۰ میلیون دالر برای برنامه انکشافی سازمان ملل متحد می پردازد. شتاینر توضیح داد: «برنامه انکشافی سازمان ملل برای اینکه اصلاً بتواند کاری را انجام بدهد، به این کمک مالی نیاز دارد.» او علاوه کرد: «ما برای فعال بودن دفاتر خود، پرداخت معاشات مأمورین و امور مشورتی که هر کشوری از ما انتظار آن را دارد، این پول را لازم داریم.»

کشور های عضو سازمان ملل متحد، در نتیجه فشار از سوی ایالات متحده امریکا، ۲۸۶ میلیون دالر امریکایی از بودجه همیشگی این سازمان برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی کاسته اند. به این ترتیب این بودجه برای دو سال آینده به ۵،۴ میلیارد دالر می‌رسد. با این پول به ویژه دارالانشای سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت این سازمان تمویل می‌شوند. بر اثر فشار از سوی ایالات متحده همچنان حدود ۶۰۰ میلیون دالر از بودجه مأموریت های جاری صلح این سازمان کاسته شده است. ایالات متحده امریکا ۲۲ درصد بودجه سازمان ملل متحد را تمویل می کند، و به این ترتیب نسبت به هر کشور دیگری بیشترین پول را به این سازمان می‌پردازد.
به گفته اخیم شتاینر، برنامه انکشافی سازمان ملل در ۱۷۰ کشور جهان به مردم کمک می‌رساند. طور مثال این اداره در عراق برای ساختار های بنیادی این کشور، ۱۴۰۰ پروژه دارد. شتاینر گفت: «در مناطقی که از دست گروه تروریستی «دولت اسلامی» (داعش) دوباره آزاد ساخته شده اند، ما برای مردم امکانات دسترسی به آب و برق را فراهم می سازیم، سقف های تخریب شده مکاتب را اعمار می‌کنیم، در عرصه صحت کمک می‌رسانیم و یا از مؤسسات ویران شده آموزشی، مانند دانشگاه شهر موصل، حمایت می‌کنیم.» برنامه انکشافی سازمان ملل (یو ان دی پی) در افغانستان نیز پروژه های متفاوتی را تمویل می‌کند.
شتاینر ۵۶ ساله از ماه جون ۲۰۱۷ رییس برنامه انکشافی سازمان مل متحد در نیویارک است. این نهاد در برابر فقر در جهان مبارزه می‌کند و بدین منظور پروژه های مختلف انکشافی در عرصه های زراعت، تصدی های کوچک، مکاتب، تأسیسات صحی و زیرساخت ها دارد. بودجه سالانه این اداره، که مستقل از بودجه مجموعی سازمان ملل متحد است، بر تقریباً ۵ میلیارد دالر بالغ می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.