مشـورۀ علـماء؛ طرح غلط توزیع قدرت، عامل اصلى بى‌ثباتى دوامدار در افغانستان می‌باشد

گزارشگر:شنبه 23 جدی 1396 - ۲۲ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3در مجلس توضیحی وفاق ملى، علماء اعم از اهـل تسنن-تشیع و از اقوام مختلف، ضمن مشوره روی مسایل ملی و وضعیت بحرانی کشور، وفاق ملی را بر اساس آموزه هـاى دینى به فال نیک گرفته، ضرورت پیشگامى شان را در این راستا اعلام داشتند.
علماء، بحران مشارکت در قدرت را عامل بی ثباتی دوامدار در کشور شناسایى نموده، طرح توزیع قدرت، ایجاد کمیته هـا و شوراهـاى وفاق ملى را در مرکز و ولایات، در دستور کار توصیه نمودند.
احمدولی مسعود ضمن توضیح طرح کامل وفاق ملی، گفت: بحران هـا، تنش هـا، صداهـا و فریادهـایى که هـرروز بلندتر از روز دیگر از گوشه و کنار کشور بالا میگیرد، اصولاً ریشه در ساختار نظام غیر متعادل، سیاست قومى و آجنداى غیرملى دارد که نه بر اساس قانون بلکه بر اساس سنت غلط و جورآمد اعضاى محدود دو تیم بوجود آمده است.
بحران قانونیت، بحران مشروعیت، بحران هـویت، بحران اعتماد، بحران مشارکت و بحران مدیریت طى سه سال اخیر کشور را بشدت صدمه زده است.
مهـار این هـمه بحران نه با روش هـاى پوپولیستى و فریبکارانهء رهـبرى حکومت، نه با وابستگى بیرونى و نه هـم با انتخابات حکومتى ممکن است. بلکه بر هـمهء نیروهـاى سیاسى-مدنى است تا قبل از رفتن بطرف انتخابات، ابتدأ در چارچوب یک تفاهـم، وفاق یا اجماع، بالاى یک میکانیزم برون رفت و نوع نظام آینده بتوافق برسند، تا براى مردم اعتماد نسبى احیاء گردد و جایگاه شان در نظام جدید سیاسى روشن باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.