مشروعیت زنگ زده، تناقض گوئى و تلاش حکومت ورشکسته

گزارشگر:سه شنبه 24 دلو 1396 - ۲۳ دلو ۱۳۹۶

برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود/

تاریخی ترین فرصت طلائى افغانستان طى سه سال و نیم اخیر بمنظور شکستن تابوى انحصار، تبعیض و تمامیت خواهـى، در رسیدن به آرمان شهر عدالت و مسیر تازه در سپهر سیاسی کشور بدست رهبران دولت موجود برباد رفت.
mandegar-3در دو سال اول حکومتدارى شان، بگو مگو هـاى بى حاصل در تقسیمات میکانیکی چوکى هـا و حالا در این فصل پایانى قدرت، تفاهـم بخاطر قاپیدن یک دَور جدید قدرت، هـمه امکانات و فرصت های یک نسل را سوخت، کشور را به زانو نشانید و دروازه های امید یک ملت را برای مدت نامعلوم بست.
اکنون وعده های فریبکارانۀ رهبری حکومت بخاطر آزاد کردن توافقنامه (حق رأی به گروگان گرفته شدۀ میلیون ها انسان) و موازى به آن تلاش در تشویق عدهء از رهبران سنتی، هر دو از یک آبشخور آب میخورند، و آن تحمیل حکومت ذلت بار و غیر مشروع شان براى چند سال دیگر میباشد.
باید خاطر نشان ساخت که امروز ۲٣ دلو تا اول جوزای سال جدید که ١٠٠ روز میشود، عمر حکومت موجود قانونآ به پایانش میرسد و یک روز و یک ساعت بیشتر از آن، خیانت به حق مردم تلقی میشود.
شاید رهبران حکومت به آنچه طی سالها در راستای آجنداهـاى شخصی خود انجام داده اند، احساس پیروزی نمایند، اما دریغا که درد و رنج چندین نسل را برای سالیان دراز بیمه کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.