بی‌تفاوتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر دستاوردهای خبرنگاران و رسانه‌‎ها

- ۱۲ جدی ۱۳۹۱

به تازه گی شماری از خبرنگاران و رسانه‌های افغان، جایزه‌های بزرگ بین‌المللی را به‌دست آورده‌اند.
سمیع‌اله  مهدی از تلویزیون یک و مسعود حسینی، عکاس و تلویزیون آریا و روزنامۀ هشت صبح، توانسته اند در بررسی های بزرگی که از سوی نهاد های بین المللی در مورد کار خبرنگاران دهها کشور صورت می گیرد، جوایز اصلی را از آن خو سازند.
در دو هفته گذشته نهاد های مختلفی، از جمله اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، نی یا حمایت کندۀ رسانه های افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعدادی از رسانه های مطرح در کشور و حتا وزارت امور خارجه، با برگزاری محافلی، از این دست آورد ها تقدیر کرده و آن مایۀ افتخار بزرگی برای افغانستان اعلام کردند.
دراین میان بر خورد وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر این دست آورد های بزرگ خبرنگاران و رسانه های افغانستان به شدت سوال بر انگیز است.
این وزارت نه تنها این که به عنوان یک وزارت سکتوری و مسؤول در پیوند با خبرنگاران و رسانه ها، هیچ تجلیل وتقدیری از رسانه ها و خبرنگارانی که جوایز بزرگ را به دست آورده اند، نکرده است؛ بلکه در محافل متعددی که از سوی نهاد های مختلف برای تجلیل از  این خبرنگاران و رسانه ها برگزار شد، حتا یک نمایندۀ عادی خود را هم نفرستاده است.
بسیار طبیعی است که تجلیل ازجوایز بین المللی رسانه ها و خبرنگاران افغان را کار وزارت خارجۀ کشور ندانیم؛ اما زمانی که وزارت اطلاعات و فرهنگ در حد نهایی تنبلی و بی اعتنایی به خرج می دهد،وزارت خارجه ابتکار این کار را به دست می گیرد؛ ولی حتا در این حالت نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ حاضر نمی شود، در این محفل شرکت کند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که بی اعتنایی مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، به ویژه شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ را در برابر دست آورد های بزرگ خبرنگاران افغان،یک بی انصاف آشکار و عدم مسؤولیت پذیری می داند،باور دارد که این دست آورد ها حتا در صورت بی اعتنایی وزارت اطلاعات و فرهنگ از دید مردم افغانستان پنهان نمی ماند و مردم، این فرزندان صدیق و پر تلاش خود را گرامی می شمارند.
از سویی هم در دو هفته اخیر، شمار زیادی از خبرنگاران از برخورد مسؤولان وزارت های دفاع و خارجه در برابر خبرنگاران به شدت شاکی بوده اند. آنان می گویند که در روز های گذشته هر دو وزارت از آنان جهت شرکت در نشست های خبری دعوت کرده بودند؛ اما در زمان مراجعۀ خبرنگاران، برخورد با ایشان توهین آمیز بوده است.
به گفته همین خبرنگاران در وزارت خارجه، بیش از نیم ساعت آنان را منتظر نگهداشته اند تا یک»سگ» که قرار بوده وسایل آنان را بررسی امنیتی کند،حاضر ساخته شود.
همین خبرنگاران شکایت دارند که با وجود دعوت رسمی از سوی وزارت دفاع، وقتی به مقر آن وزارت مراجعه کرده اند،بیشتر از یک ساعت منتظر ساخته شده و در پایان هم برای شان گفته شده است که اصلاً نشست خبریی در کار نیست.
این برخورد مسؤولان وزارت های دفاع و خارجه نه تنها این که از دید انسانی یک بر خورد نادرست است؛ بلکه نقض حقوق آشکار ژورنالیستان برای دسترسی آسان به اطلاعت و معلومات نیز می باشد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در حالی که برخورد های نادرست این دو نهاد با خبرنگاران را به شدت تقبیح می کند، از مقامات در جه اول این نها های می طلبد تا مسؤولان این گونه برخورد ها را، تنبیه کنند و اجازه ندهند که چنین رفتار های نادرست در برابر خبرنگاران ادامه یابد.

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.