ایالات متـحده عمر حکـومت را تمـدید خواهـد کـرد؟

گزارشگر:چهار شنبه 15 حمل 1397 - ۱۴ حمل ۱۳۹۷

با نزدیک‌شدن پایان دورۀ قانونی چهارسالۀ ریاست‌جمهوری در کمتر از دو ماه آینده، افغانستان بار دیگر شاهد بحران‌های انتخاباتی خواهد بود.
رای‌زنی‌ها در میان حلقات سیاسی مبنی بر تشکیل شورای قیادی از رهـبران جهـادى، شورای اهل حل و عقد، همچنان لابی‌گری رهـبرى حکومت به mandegar-3منظور حمایت ایالات متحدۀ آمریکا بر دوام وضعیت موجود آغاز گردیده است.
روی هـمرفته ظهـور قشر جوان، عصر دموکراسى، افکار و مطالبات جدید، گزینه‌های حل و عقد و شوراى قیادی دهـه‌هـاى گذشته را یکسره و قطعاً غیر عملی و ناممکن می‌نماید.
اما پرسش اساسى این است که ، آیا دولت أمریکا با در نظرداشت چهار سال بحران اخیر در کشور، بار دیگر آماده خواهـد شد تا حکومت موجود را تمدید نماید یا اینکه مسأله را به قانون و انتخاب مردم افغانستان خواهـد سپارید؟!
از صفحه فیسبوک
احمد ولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :