کمک ۶۹۱ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

گزارشگر:چهارشنبه 22 حمل 1397 - ۲۱ حمل ۱۳۹۷

بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر به گونه بلاعوض به افغانستان کمک کرد.
قرارداد این کمک روز سه‌شنبه ( ۲۱ حمل ) میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شبهام چودری رییس بانک جهانی در بخش افغانستان به امضا رسید.
mandegar-3وزیر مالیه حین امضای این قرارداد گفت که کمک ۶۹۱ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان در بخش‌های صحت، مخابرات و بانکداری به مصرف خواهید رسید.
آقای حکیمی گفت: « ۶۰۰ میلیون دالر این کمک در بخش صحت به مصرف می‌رسد. ۵۱ میلیون دالر آن در زمینه دیجیتال سازی پروژه کاسا یک هزار به مصرف می‌رسد. که در کنار آن یک فایبر نوری کشیده می‌شود که در قیمت انترنت کاهش خواهد آمد. ۴۰ میلیون آن در بانکداری از لحاظ اقتصادی و معیاری سازی بانک‌ها به مصرف می‌رسد. در زمینه ایجاد سهولت‌های قرضه به دهاقین و نیز صنعت کاران به مصرف خواهد رسید».
همزمان با این ایتل سنهاوسر معاون بانک جهانی در امور کشورهای آسیایی گفت که آنان این پول را در سه بخش مهم در افغانستان به مصرف خواهند رساند.
وی تاکید کرد که آنان با بکارگیری بهترین ابتکارات که به سطح جهانی بوده تلاش می‌کنند که پروژه صحت عامه که یکی از پروژه‌های خوب حکومت افغانستان بوده است را به موفقیت برسانند.
معاون بانک جهانی در امور کشورهای آسیایی موقعیت افغانستان را استراتیژیک خوانده تاکید کرد که دیجیتال سازی پروژه کاسا یک هزار می‌تواند افغانستان را به نقطه وصل کشورهای آُسیایی مبدل کند.
در همین حال، فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، ۶۰۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی که طی ۳ سال در زمینه صحت به مصرف خواهد رسید.
وی تاکید کرد که آنان با مصرف این پول تلاش می‌کنند، تا دسترسی مردم را به خدمات خوب صحی بلند برده و نیز مراکز صحی در ولایات و ولسوالی‌های کشور را افزایش داده تا از مرگ و میر زنان جلوگیری شود.
آقای فیروز گفت که مصرف این پول بر اساس پرداخت صورت گرفته و موسسات که خدمات خوب ارایه نکنند، از پرداخت محروم خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.