تاکید ارگ برضرورت مدیریت گفت‌وگوهای صلح توسط حکومت

گزارشگر:دو شنیه 22 اسد 1397 - ۲۱ اسد ۱۳۹۷

حکومت افغانستان باردیگر می‌گوید که مذاکرات صلح در هر صورت، باید تحت مدیریت حکومت افغانستان باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار با اشاره به روند مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در قطر، یک‌بار دیگر بر ضرورت مدیریت و رهبری پروسۀ صلح توسط حکومت افغانستان تاکید کرده، گفت: مذاکرات صلح در هر صورت تحت مدیریت حکومت افغانستان است. وی هم‌چنین نقش حکومت را در برگزاری کنفرانس‌های کابل و ازبکستان نمونه‌یی از مدیریت پروسۀ صلح توسط حکومت افغانستان mandegar-3عنوان کرد. آقای مرتضوی نقش سایر کشورها و شرکای بین‌المللی را در مورد مذاکرات صلح تسهیل‌کننده و حمایتی خواند.
اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی پیش از این گفته بود که مالکیت گفت‌وگوهای صلح حق حکومت افغانستان است و ابعاد مذاکره نیاز به مشوره دارد.
حکومت افغانستان ابتدا، از اعلان رسمی مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان استقبال کرده بود، ولی هنگامی که در محتوای گفت‌وگوهای طرفین متوجه شد که برای حکومت در روند مذاکرات صلح هیچ‌گونه نقشی در نظرگرفته نشده؛ پس از آن تغییر لحن داده، در برابر مذاکرات امریکا و طالبان موضع مخالف اتخاذ و خواستار مدیریت پروسۀ صلح توسط حکومت افغانستان شد. مذاکرات طالبان و امریکا هم‌چنان با مخالفت گسترده کارشناسان و جریان‌های سیاسی در داخل کشور، روبه روگردید. کارشناسان بر این باوراند که چنین مذاکراتی به این گروه مشروعیت بین‌المللی بخشیده و آن‌ها را به جنایات بیشتر تشویق خواهد کرد. در کشورهای منطقه و خاورمیانه (سوریه، عراق) پدیدۀ تروریزیم و گروه‌های ترورسیتی( القاعده، داعش) از سوی جامعه جهانی سرکوب و نابود گردید، اما در افغانستان زیر عنوان مذاکره به این گروه تروریستی همیشه امتیاز داده شده و از شرایط آن استقبال نیز می‌شود. کارشناسان در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار؛ برخورد دوگانه با گروه‌های تروریستی، از سوی شرکای بین‌المللی را غیرقابل قبول توصیف نموده، باعث نابودی دست آوردهای ۱۷ سال گذشته می‌دانند.
به نظرمی‌رسد که مقامات حکومتی با روند مذاکرات صلح به دلیل نداشتن نقش، موافق نبوده و با لحن تند و انتقادی، بر ضرورت مدیریت پروسۀ صلح توسط حکومت افغانستان تاکید می‌کنند. آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در دیدار با تعدادی از احزاب سیاسی با اشاره به پروسۀ صلح گفت که صلح قیمت دارد و باید معلوم نماییم که به کدام قیمت صلح می‌خواهیم. این تاکیدات و اظهارات نشان‌دهندۀ عدم رضایت حکومت به روند مذاکرات میان امریکا و طالبان است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.